Truth and Dare Space

E-platforma: Truth & DARE

Inspirujące, interaktywne, istotne i przede wszystkim włączające zasoby szkoleniowe dla nauczycieli, trenerów i liderów młodzieżowych pracujących z młodymi osobami, w tym z wadami wzroku, słuchu, czy niepełnosprawnościami fizycznymi, którzy chcą zostać ambasadorami DARE oraz wspierać i wzmacniać swoich rówieśników, aby mogli korzystać z możliwości jakie niosą mobilności edukacyjne i w pełni uczestniczyć w swojej społeczności.


Przestrzeń informacyjno-komunikacyjna DARE

Integracyjna przestrzeń dla wszystkich młodych ludzi do swobodnego wyrażania siebie, interakcji z osobami pracującymi z młodzieżą oraz uzyskiwania wsparcia i informacji, których potrzebują, aby zwiększyć swój poziom mobilności w ramach działań programu Erasmus + Młodzież.

Przewiń do góry