Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej

Międzynarodowe spotkanie młodzieży mają duży wpływ na młode osoby.  Wiele badań wykazało pozytywne skutki aktywnego uczestnictwa młodzieży w mobilnościach międzynarodowych i na samorozwoju młodych osób. Jednak dostęp do takich możliwości nie jest jeszcze oferowany wszystkim i każdemu z osobna. Aby skutecznie poradzić sobie z tą kwestią, europejski program Erasmus + postawił sobie za cel o wysokim priorytecie promowanie różnorodności, integracji i równych szans.

Projekt Partnerstwa Strategicznego DARE: DisAble the barRiErs, poprzez opracowywanie innowacyjnych rezultatów jest szczególnie skoncentrowany na dostarczaniu nowych możliwości dla młodzieży z wadami wzroku, słuchu i z niepełnoprawnościami fizycznymi.

Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej jest pierwszym z czterech rezultatów opracowanych w ramach partnerstwa DARE. Głównymi grupami docelowymi Przewodnika DARE są europejscy eksperci w (międzynarodowej) pracy z młodzieżą, a także organizacje młodzieżowe, które dążą do tego, aby praca z młodzieżą była bardziej włączająca. Przewodnik DARE zawiera wprowadzenie do integracyjnej międzynarodowej pracy z młodzieżą. Pięć rozdziałów poświęconych jest podstawowym zasadom i praktycznym podejściom, które pomagają osobom pracującym z młodzieżą w integracji.

Jako partnerzy projektu Partnerstwa Strategicznego DARE: DisAble the baRiErs, bylibyśmy bardzo wdzięczni za otrzymanie opinii na temat niniejszego Przewodnika i mamy nadzieję, że zainspiruje on wiele osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą do udostępnienia swoich działań wszystkim młodym osobom.

Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej
Przewiń do góry