Podręcznik DARE z opowieścią cyfrową jest dostępny!

Podręcznik DARE z opowieścią cyfrową przedstawia koncepcje wsparcia rówieśniczego i wzmacniania pozycji młodzieży w celu promowania integracji w międzynarodowych mobilnościach młodzieży. Opiera się na zasadach opowiadania historii, co sprzyja refleksji nad nowymi perspektywami, zachęcając tym samym do pozytywnych zmian i empatycznego doświadczenia u młodych osób, w tym z niepełnosprawnościami.

Rezultat ten prezentuje zachowania oraz umiejętności młodych osób, którzy uczestniczyli już w międzynarodowych projektach młodzieżowych lub chcieliby wesprzeć każdego zainteresowanego przystąpieniem do podobnego projektu w ramach programu Erasmus +. Stając się ambasadorem DARE, młodzi ludzie mogą również promować aktywne obywatelstwo na wszystkich poziomach. Podręcznik obejmuje materiały audiowizualne i uwzględnia kwestie dostępności, ponieważ jest dostosowany do ewentualnych fizycznych i psychologicznych barier młodych osób z niepełnosprawnościami, które chcą uczestniczyć w działaniach prowadzonych przez młodzież.

Projekt Partnerstwa Strategicznego DARE: DisAble the barRiErs, poprzez opracowywanie innowacyjnych rezultatów, stara się przyczynić do akceptacji różnorodności, integracji oraz zapewniania równych szans młodych osób i jest szczególnie skoncentrowany na dostarczaniu nowych możliwości dla młodzieży z wadami wzroku, słuchu i z niepełnoprawnościami fizycznymi.

Zapraszamy do korzystania, udostępniania i komentowania Podręcznika DARE z opowieścią cyfrową. Uczymy się poprzez współpracę, wymianę informacji i wsparcie. Dlatego Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna! Chętnie od Ciebie usłyszymy!

Podręcznik DARE z opowieścią cyfrową jest dostępny!
Przewiń do góry