E-learning Truth & DARE jest dostępny online!

Inkluzja i różnorodność to podstawowe priorytety europejskiego programu Erasmus+. W związku z tym, w ramach Partnerstwa Strategicznego projektu DARE: DisAble the BariErs z powodzeniem przygotowano przestrzeń e-learningową Truth & DARE. Ta przestrzeń została specjalnie zaprojektowana, aby bezpośrednio połączyć pracowników młodzieżowych, trenerów, edukatorów, członków organizacji i ośrodki szkoleniowe z osobami młodymi z wadami wzroku/słuchu lub z niepełnosprawnościami fizycznymi (między innymi). Wirtualna przestrzeń ma również na celu poprawę i zwiększenie możliwości mobilności młodych osób, a w szczególności tych z niepełnosprawnościami.

W jaki sposób? Zaprojektowaliśmy przestrzeń Truth & DARE z dwiema głównymi sekcjami. Pierwszą z nich jest sam e-learning, który składa się z dziesięciu modułów szkoleniowych: pięć, których celem jest podnoszenie umiejętności i kompetencji edukatorów, trenerów i osób pracujących z młodzieżą, w szczególności osobami młodymi z wadami wzroku/słuchu lub z niepełnosprawnościami fizycznymi; oraz pięć modułów dla młodych osób, w tym tych z niepełnosprawnościami, którzy chcą zostać ambasadorami DARE i wspierać swoich rówieśników.

Drugą główną sekcją jest przestrzeń informacyjno-komunikacyjna DARE. Ta przestrzeń platformy ma na celu ułatwienie wymiany informacji i komunikacji między młodymi osobami, a pracownikami młodzieżowymi, edukatorami, członkami organizacji pozarządowych i innymi uczestnikami. Przestrzeń e-learningowa Truth & DARE, będąca trzecim z czterech rezultatów projektu, zawiera również otwarte zaproszenia i możliwości nawiązywania kontaktów. Natomiast grupa dyskusyjna jest miejscem wymiany opinii, pomysłów i wskazówek w zakresie inkluzji oraz wzmacniania pozycji społeczeństwa wokół Ciebie.

Zapraszamy do korzystania z platformy i wspierania inkluzji!

E-learning Truth & DARE jest dostępny online!
Przewiń do góry