Πλατφόρμα Truth και DARE (e-learning)

Truth e-learning πλατφόρμα

Εμπνευσμένες, διαδραστικές, ουσιαστικές και πάνω απ' όλα περιεκτικές εκπαιδευτικές πηγές που παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων και περιεχομένου για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των ηγετών της νεολαίας που θέλουν να συνεργαστούν με νέους με οπτικές, ακουστικές και σωματικές αναπηρίες, καθώς και με νέους γενικά που επιθυμούν να γίνουν πρεσβευτές του DARE και να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν τους συνομηλίκους τους να συμμετέχουν περισσότερο στις μαθησιακές ευκαιρίες κινητικότητας αλλά και στην κοινότητά τους.


DARE χώρος επικοινωνίας και πληροφόρησης

Ένας χώρος χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους νέους, όπου θα εκφράζουν ελεύθερα τον εαυτό τους, θα αλληλεπιδρούν με τους εργαζομένους με τη νεολαία και θα λαμβάνουν την υποστήριξη και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αυξήσουν το επίπεδο κινητικότητας των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο Erasmus + για τη Νεολαία.

Κύλιση προς τα επάνω