Μην χάσετε το Εγχειρίδιο Ψηφιακής Αφήγησης για την Ενδυνάμωση!

Όπως και το έργο DARE, το Εγχειρίδιο ενθαρρύνει την ένταξη στις ανταλλαγές και στις κινητικότητες των νέων και διερευνά τις έννοιες της υποστήριξης, της ενθάρρυνσης και των κινήτρων από νέους για νέους. Το εγχειρίδιο βασίζεται στη μέθοδο της αφήγησης, η οποία βοηθά τον αναγνώστη να φανταστεί νέες προοπτικές, προκαλώντας έτσι εμπειρία γεμάτη ενσυναίσθηση που προωθεί τη συνεργασία και την υποστήριξη των νέων με ή χωρίς αναπηρίες.

Το νέο μας αποτέλεσμα απαριθμεί και ενισχύει τις δεξιότητες των νέων εθελοντών που έχουν ήδη μια μικρή εμπειρία σε διεθνή προγράμματα στον τομέα της νεολαίας και θα ήθελαν να υποστηρίξουν όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Erasmus + Youth Mobilities. Με το να γίνει κάποιος Πρεσβευτής του DARE, προωθεί την ενεργή πολιτότητα των νέων σε όλα τα επίπεδα. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό και είναι αρκετά προσβάσιμο! Αυτό γίνεται, στα πλαίσια της προσπάθειας άρσης των τεχνικών, φυσικών και ψυχολογικών φραγμών για νέους με αναπηρίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες νεολαίας.

Η στρατηγική μας συνεργασία, DARE: DisAble the baRiErs, σκοπεύει να συμβάλει στην επίτευξη της ποικιλομορφίας, ένταξης και ίσων ευκαιριών για τους νέους μέσω των αποτελεσμάτων του έργου, και εστιάζει ιδιαίτερα στη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσβασης για νέους με προβλήματα όρασης, ακοής και σωματικής αναπηρίας.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε, να μοιραστείτε και να σχολιάσετε το νέο μας Εγχειρίδιο Ψηφιακής Αφήγησης για την Ενδυνάμωση. Μαθαίνουμε μέσω της συνεργασίας, ανταλλαγής και υποστήριξης – οπότε, παρακαλούμε, ενημερώστε μας κι αφήστε τα σχόλιά σας! Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Μην χάσετε το Εγχειρίδιο Ψηφιακής Αφήγησης για την Ενδυνάμωση!
Κύλιση προς τα επάνω