Για κοίτα! Ο πρακτικός οδηγός DARE για την ένταξη

Οι διεθνείς συναντήσεις νέων έχουν αντίκτυπο! Πολυάριθμες μελέτες κατάφεραν να δείξουν ποια θετικά αποτελέσματα έχει η συμμετοχή στη διεθνή κινητικότητα στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων. Παρ ‘όλα αυτά, η πρόσβαση σε τέτοιες ευκαιρίες δεν είναι ακόμη αυτονόητη για όλους τους νέους. Για να αντισταθμιστεί αυτό, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + έχει θέσει ως στόχο και προτεραιότητα την προώθηση της διαφορετικότητας, της ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Η στρατηγική μας συνεργασία DARE DisAble the baRiErs σκοπεύει να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου με τα πνευματικά αποτελέσματα που παράγει και εστιάζει ιδιαίτερα στην παροχή ευκαιριών πρόσβασης σε νέους με προβλήματα όρασης, ακοής και σωματικής αναπηρίας.

Ο οδηγός DARE για την ένταξη είναι το πρώτο από τα τέσσερα προϊόντα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας DARE. Η κύρια ομάδα-στόχος του οδηγού είναι οι Ευρωπαίοι ειδικοί στον τομέα της διεθνούς εργασίας στο πεδίο της νεολαίας, καθώς και οργανώσεις νεολαίας που θέλουν να γίνει η εργασία στον τομέα της νεολαίας πιο ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους. Ο οδηγός αποτελείται από μια ευρεία εισαγωγή στη εργασία χωρίς αποκλεισμούς στον τομέα της νεολαίας σε διεθνές επίπεδο.  Στη συνέχεια, εμβαθύνει στα πέντε κεφάλαια-αρχές και στις πρακτικές προσεγγίσεις που θα υποστηρίξουν τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας να καταστήσουν τις δραστηριότητές τους προσβάσιμες σε όλους τους νέους.

Εμείς, ως εταίροι της Στρατηγικής Σύμπραξης DARE, είμαστε στην ευχάριστη θέση να λάβουμε σχόλια και ελπίζουμε ότι ο οδηγός DARE για την ένταξη θα εμπνεύσει πολλά άτομα που εργάζονται στο πεδίο της νεολαίας να κάνουν τις δραστηριότητές τους προσβάσιμες σε όλους τους νέους.

Για κοίτα! Ο πρακτικός οδηγός DARE για την ένταξη
Κύλιση προς τα επάνω