Η επικοινωνία είναι το κλειδί!


«Η επικοινωνία είναι το κλειδί!» είναι η τρίτη ενότητα που αναπτύχθηκε για νέους που επιθυμούν να γίνουν Πρεσβευτές DARE, για να ενδυναμώσουν τους συνομηλίκους τους και ιδιαίτερα τους νέους μΟΑΣΑ (άτομα με Οπτικές/Ακουστικές/Σωματικές Αναπηρίες) ώστε να συμμετέχουν περισσότερο σε ανταλλαγές νέων και σε άλλες δραστηριότητες.

Αυτή η ενότητα στοχεύει στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των υποψήφιων Πρεσβευτών του DARE ώστε να μπορούν να παρακινούν τους νέους μΟΑΣΑ και να τους υποστηρίζουν στην εύρεση της κατάλληλης ευκαιρίας για συμμετοχή σε μια τοπική ή διεθνή δραστηριότητα νέων.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Συμπεριληπτική Επικοινωνία
 • Δεξιότητες καθοδήγησης για τους Πρεσβευτές του DARE
 • Αλληλεπίδραση με τις οικογένειες των νέων μΟΑΣΑ

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε:

 • τι είναι η συμπεριληπτική επικοινωνία και γιατί είναι σημαντική
 • τι είναι η καθοδήγηση και πώς η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης μπορεί να σας βοηθήσει στο ρόλο σας ως Πρεσβευτή του DARE
 • πώς να αλληλεπιδράσετε με επιτυχία με τις οικογένειες, τους φίλους και τους συγγενείς των νέων μΟΑΣΑ και γιατί ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας στην επίτευξη μίας κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς.

1. Συμπεριληπτική Επικοινωνία

Συμπεριληπτική επικοινωνία σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών με τρόπο που όλοι μπορούν να καταλάβουν (Scottish Government, Principle of Inclusive Communication: An information and self-assessment tool for public authorities, 2011): κάνοντας χρήση της συμπληρωματικής επικοινωνίας, αναγνωρίζουμε ότι δεν εκφράζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο όπου όλοι μπορούν να εκφραστούν με τρόπους που ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Η συμπεριληπτική επικοινωνία σχετίζεται με οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας: δια ζώσης, διαδικτυακή, γραπτή και τηλεφωνική. Είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε έναν πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο κόσμο για όλους.

Η οικοδόμηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, που είναι συγκεκριμένες για κάθε τύπο αναπηρίας, είναι πολύ σημαντική. Ως πρεσβευτής DARE, πρέπει να είστε σε θέση να προσαρμόσετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες και τα μηνύματα που θέλετε να μεταφέρετε έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να σας καταλάβει, ανεξάρτητα από την αναπηρία που διαθέτει. Και θυμηθείτε: όταν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον συνομιλητή σας εάν κατάλαβε αυτά που του είπατε. Ανατρέξτε στους πρόσθετους εκπαιδευτικούς πόρους αυτής της ενότητας για να μάθετε αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας με νέους μΟΑΣΑ.

Γραφική πηγή

2. Δεξιότητες καθοδήγησης για τους Πρεσβευτές του DARE

Η καθοδήγηση συνομηλίκων είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι μΟΑΣΑ θα έχουν μια ευχάριστη εμπειρία και ότι ο μαθησιακός αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος, πέρα από τα χρονικά όρια του προγράμματος κινητικότητας, εμπνέοντας τους, για παράδειγμα, να γίνουν εθελοντές στην κοινότητά τους.

Η καθοδήγηση είναι μια μορφή προσωπικής ανάπτυξης μέσω της οποίας ένα έμπειρο άτομο ή ένας μέντορας υποστηρίζει έναν εκπαιδευόμενο στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, παρέχοντας την εκπαίδευση και καθοδήγηση που συχνά συναντάται σε ένα περιβάλλον εργασίας (Coaching, 2020). Περιστασιακά, και στην περίπτωσή μας, η καθοδήγηση προσδιορίζει μια άτυπη σχέση μεταξύ δύο νέων, όπου αυτός με περισσότερη εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή θέμα – όπως στις ανταλλαγές νέων και στις συμπεριληπτικές δραστηριότητες – καθοδηγεί και προσφέρει συμβουλές και στήριξη στον άλλο.

Ο βασικός στόχος σας, ως καθοδηγητή συνομηλίκων στον τομέα της νεολαίας, είναι να ενισχύσετε τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων νέων (με ή χωρίς αναπηρία) σε τοπικές ή διεθνείς δραστηριότητες νεολαίας χωρίς αποκλεισμούς. Εσείς, ως καθοδηγητής:

Η ένταξη και η προσβασιμότητα δεν λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά την οργάνωση μιας δραστηριότητας για νέους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση των νέων μΟΑΣΑ και να τους κάνει να αμφιβάλλουν για τις δεξιότητές τους και την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Ως καθοδηγητής συνομηλίκων, ο ρόλος σας είναι θεμελιώδης: μπορείτε να παρουσιάσετε παραδείγματα, βασισμένα στην εμπειρία σας, σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης διάφορων εμποδίων,  μπορείτε να μοιραστείτε συνδέσμους, ιστότοπους και άλλους πόρους  τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συνομήλικοί σας και φυσικά οφείλετε να τους υποστηρίζετε­­, ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να είναι απαραίτητη. Μέσα από την παρατήρηση, θα αντιληφθείτε πόσο εύκολη μπορεί να είναι μερικές φορές η αντιμετώπιση ορισμένων εμποδίων (είτε πρόκειται για επικοινωνιακά εμπόδια, ψυχολογικά ή σωματικά), αυξάνοντας έτσι την εμπιστοσύνη των νέων μΟΑΣΑ και παρακινώντας τους να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων. Θυμηθείτε να τους κάνετε να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και να συμμετέχουν χρησιμοποιώντας μέσα και τρόπους επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς καθώς και προσβάσιμους πόρους ή /και εκπαιδευτικό υλικό.

 1. Θέστε και επιτύχετε στόχους

Θυμηθείτε να κάνετε ένα βήμα τη φορά. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να διατηρείτε ένα ημερολόγιο για κάθε έναν από τους συνομηλίκους που υποστηρίζετε και βοηθάτε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες νεολαίας. Ορίστε μικρότερους στόχους και βεβαιωθείτε ότι τους έχετε επιτύχει όλους, ώστε να εξασφαλίσετε μία συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς για τους νέους μΟΑΣΑ. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια μεθοδολογία για όλους: κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες, ακόμα και όταν έχει ίδιες αναπηρίες ή παρόμοιο κοινωνικό ή εκπαιδευτικό υπόβαθρο με τα υπόλοιπα άτομα. Σαφώς και είναι πολύ πιθανό, άτομα με παρόμοιες αναπηρίες, όπως για παράδειγμα νέοι με κινητικές αναπηρίες, να έχουν και παρόμοιες ανάγκες. Ωστόσο, για να είστε σίγουροι, δεν πρέπει να διστάζετε να κάνετε ερωτήσεις, πάντα με σεβασμό. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα στο να τους βοηθήσετε να αντιμετωπίσουν όλες τις ανησυχίες τους και να ανταποκριθούν αναλόγως, δείχνοντάς τους ότι υπάρχουν ανταλλαγές νέων χωρίς αποκλεισμούς, με προσβάσιμες δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο!


 1. Διατηρείστε άμεση επικοινωνία

Το να συζητάτε θέματα όπως η αναπηρία και τα εμπόδια, σαφώς και δεν είναι εύκολο. Για να είστε άνετοι τόσο με εσάς όσο και με τους συνομηλίκους σας, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές (Εμπνευσμένες και προσαρμοσμένες από το άρθρο Διατηρώντας μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους υπαλλήλους σας):

 • Υιοθετήστε μια πολιτική «ανοιχτής πόρτας»: καλωσορίστε τους συνομηλίκους και ενθαρρύνετέ τους να έρχονται σε εσάς για ερωτήσεις, υποστήριξη και επίλυση διάφορων προβλημάτων.
 • Ενθαρρύνετε τα σχόλια: να ζητάτε συχνά τα σχόλια των συνομηλίκων σας, για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι κατανοητά.
 • Μάθετε τι λειτουργεί καλύτερα για τους συνομηλίκους σας: ορισμένοι ίσως προτιμούν να επικοινωνούν στο διαδίκτυο, άλλοι αυτοπροσώπως. Μερικοί μπορεί να θέλουν να έρχονται σε επικοινωνία με εσάς καθημερινά, ενώ άλλοι σε εβδομαδιαία βάση.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι συνομήλικοί σας γνωρίζουν ότι οι συνομιλίες σας είναι εμπιστευτικές: οι συνομήλικοί σας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και άνετοι όταν μιλούν μαζί σας σχετικά με τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Αυτό το βήμα είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση μιας σχέσης ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης.
 • Να είστε άμεσοι: μην προσπαθείτε να ωραιοποιήσετε τα πράγματα, εάν πρέπει να μεταδώσετε κάποια άσχημα νέα, αλλά προσπαθήστε να είστε ειλικρινείς. Θυμηθείτε να είστε δυναμικοί (αυτοπεποίθηση, αποφασιστικοί) και όχι επικριτικοί (αλαζονικοί, υπεροπτικοί).
 • Προκειμένου οι συνομήλικοί σας να σας εμπιστεύονται, είναι θεμελιώδες να είστε ξεκάθαροι! Εάν προκύψει ξαφνικά ένα εμπόδιο, συνεργαστείτε με τους υπόλοιπους συνομηλίκους σας για να βρείτε μια λύση, προτού αυτό σας εμποδίσει να ενεργήσετε ή επηρεάσει τα σχέδιά σας!

Γραφική Πηγή

3. Αλληλεπίδραση με τις οικογένειες των νέων μΟΑΣΑ

Οι οικογένειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τα παιδιά τους να έχουν αυτοπεποίθηση και να παραμένουν ενθουσιασμένα για κάθε δραστηριότητα – είτε στο σχολείο είτε στα προγράμματα κινητικότητας των νέων. Γι ‘αυτό η σωστή αλληλεπίδρασή σας με την οικογένεια είναι θεμελιώδης. Η αλληλεπίδραση αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε γρηγορότερα τις δυνατότητες και τους φόβους του συμμετέχοντα, να ιεραρχήσετε τους στόχους και να επιλύσετε μαζί τα διάφορα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν, διασφαλίζοντας ότι ο συμμετέχων έχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Να είστε προετοιμασμένοι να μάθετε από και με τους γονείς, αλλά θυμηθείτε: η κύρια εστίασή σας πρέπει να είναι ο νέος/η νέα μΟΑΣΑ. Εάν βρίσκεστε σε μια συνάντηση και έχετε μια ερώτηση σχετικά με το νεαρό άτομο, ρωτήστε απευθείας τον ίδιο. Οι γονείς μπορούν να σας δώσουν συμβουλές, αλλά οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που πρέπει να προσέχετε είναι αυτά που εκφράζει ο νέος συμμετέχων!

Ακολουθούν ορισμένα βήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη για να βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική για να διατηρήσετε τη συμμετοχή των γονέων:

 • Προγραμματίστε μια ώρα για να μιλήσετε: αυτό θα κάνει τους γονείς να καταλάβουν ότι είστε πρόθυμοι να αφιερώσετε χρόνο και προσπάθεια για να βοηθήσετε τα παιδιά τους να συμμετέχουν στις δραστηριότητές και ότι σέβεστε το πρόγραμμά τους και τις υποχρεώσεις τους (εργασία, άλλα παιδιά κ.λπ.).
 • Αποφύγετε να κάνετε υποθέσεις σχετικά με το πώς κάθε γονέας μπορεί να θέλει να εμπλακεί: μερικοί γονείς μπορεί να θέλουν να ενημερώνονται πιο συχνά από άλλους ή να έχουν περισσότερες ερωτήσεις. Μερικοί μπορεί να έχουν παιδιά μΟΑΣΑ που ταξιδεύουν μόνα τους και ως εκ τούτου γνωρίζουν πώς λειτουργεί η βοήθεια σε τρένα ή αεροπλάνα, ενώ για άλλους μπορεί να είναι η πρώτη φορά. Να είστε έτοιμοι να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους και να αντιμετωπίσετε όλες τις ανησυχίες τους.
 • Ακούστε τι λένε οι γονείς και παραμείνετε ανοιχτόμυαλοι: πρέπει να είστε πρόθυμοι να ξεκινήσετε μια συνομιλία χωρίς να είστε επικριτικοί. Αυτό που οι γονείς θα σας πουν για τα παιδιά τους μπορεί να σας εκπλήξει, να σας βοηθήσει και να σας καθοδηγήσει στο σχεδιασμό της δραστηριότητας.
 • Μην προσπαθείτε να περάσετε τη δική σας γνώμη! Εάν είναι απαραίτητο, παρέχετε πόρους στους γονείς για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες και, σε περίπτωση που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη, δείξτε τους τη σωστή κατεύθυνση.
 • Προσφέρετε τρόπους επικοινωνίας (email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.): οι γονείς μπορεί να θέλουν να επικοινωνήσουν ξανά μαζί σας πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα των νέων, κατά τη διάρκεια αυτής ή ακόμα και μετά τη λήξη της. Είναι σημαντικό να παραμείνετε διαθέσιμοι για να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις ή να διευκολύνετε τις αμφιβολίες που ενδέχεται να προκύψουν.

Η οικογένεια (και οι φίλοι!) είναι ο πιο δυνατός και κοντινός σύμμαχός σας: βάλτε τα δυνατά σας για να αναπτύξετε μία ουσιαστική και δυνατή σχέση μαζί τους!

Γραφική Πηγή

Δραστηριότητα 3.1

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί»
Τίτλος Δραστηριότητας Προετοιμασία ενός λεπτομερούς σχεδίου για την ομαλή οργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας για τους νέους
Κωδικός Δραστηριότητας A3.1
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε ώρες) 10 ώρες
Τύπος Πηγής Φύλλο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας

Η ανάπτυξη ενός προγράμματος για την οργάνωση μίας ενημερωτικής ημερίδας για τους συνομηλίκους σας ή μίας παρόμοιας εκδήλωσης, βελτιώνοντας τις δεξιότητές σας στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη συνεργασία και την επικοινωνία.

Μπορεί να σας δείξει τι λειτουργεί και τι όχι όταν προσπαθείτε να παρακινήσετε τόσο τους νέους όσο και τις οικογένειές τους να συμμετέχουν ενεργά.

Υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα Υπολογιστής, λογισμικό προγραμματισμού (για παράδειγμα ένα Excel), χαρτί, στυλό, μαρκαδόροι υπογράμμισης, κατάλογος ελέγχου (επισυνάπτεται).
Αναλυτικές οδηγίες

Βήμα 1: Έλεγχος δυνατότητας υλοποίησης

Πριν αρχίσετε να οργανώνετε τη συνάντηση ή την εκδήλωσή σας, πρέπει να ελέγξετε ότι αυτό που έχετε στο μυαλό σας είναι ρεαλιστικό για τον προϋπολογισμό σας. Είναι επίσης σημαντικό να προσδιορίσετε ποιος μπορεί να σας βοηθήσει – ιδανικά θα έχετε μια ομάδα, αποτελούμενη από άτομα με διαφορετικά πεδία εξειδίκευσης (διαφήμιση, καλλιτεχνική επιμέλεια, δημιουργία περιεχομένου κ.λπ.). Εάν είστε ο μοναδικός διοργανωτής, χρησιμοποιήστε έμπειρους ανθρώπους για να ελέγξετε τις αρχικές σας ιδέες και βεβαιωθείτε ότι είστε στο σωστό δρόμο.

Βήμα 2: Συζήτηση στην ομάδα

Μαζί με την οργανωτική ομάδα σας, συζητήστε τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Ποιοι είναι οι στόχοι μας;
 • Είναι η εκδήλωση/συνάντηση η καλύτερη επιλογή για αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε στο κοινό μας;
 • Υπάρχει αρκετός χρόνος για να την οργανώσουμε και να τη διαφημίσουμε επαρκώς;
 • Ποιους πόρους μπορούμε να συγκεντρώσουμε για αυτήν την εκδήλωση/συνάντηση; Ποιος άλλος μπορεί να βοηθήσει;
 • Τι θέλουμε να μάθουν / κάνουν / βιώσουν οι συμμετέχοντες;
 • Θα παρευρεθούν άτομα; Τι έρευνα αξιολόγησης αναγκών έχουμε κάνει για αυτήν την εκδήλωση / συνάντηση; Υπάρχει κάτι που ζητούν ή κάποια ιδέα που προτάθηκε από κάποιον; Σε αυτήν την περίπτωση, θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μερικά τηλεφωνήματα σε άτομα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν και να ελέγξουμε το ενδιαφέρον τους.
 • Υπάρχουν πιθανές νομικές πτυχές που πρέπει να εξεταστούν, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων / ζητήματα υγείας & ασφάλειας;

Βήμα 3: Σύνταξη σχεδίου δράσης

Συντάξτε ένα σχέδιο δράσης με κατανεμημένες τις απαραίτητες εργασίες και επιλέξτε ένα άτομο για να ελέγχει περιοδικά ότι τα πράγματα προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Για μια μεγάλη συνάντηση ή εκδήλωση, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ακόμα και για μια μικρότερη εκδήλωση, είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι έχετε αρκετά χρήματα για ενοικίαση χώρου ή τεχνικό εξοπλισμό, εναλλακτικά μπορεί να σκεφτείτε και την τροφοδοσία. Από την πλευρά του εισοδήματος του προϋπολογισμού, εξετάστε εάν:

 • Το κόστος μπορεί να μοιραστεί μεταξύ διαφορετικών ομάδων και οργανισμών.
 • Υπάρχει κάποια δυνατότητα χρηματοδότησης (για παράδειγμα, η ενοικίαση ενός χώρου δωρεάν από το τοπικό σας σχολείο).
 • Είναι πρακτικό να χρεώσετε τους συμμετέχοντες (π.χ. ως εθελοντική συνεισφορά).

Βήμα 4: Εκτίμηση κόστους

Σκεφτείτε εάν θα ισχύσει κάποιο από τα ακόλουθα έξοδα:

Ενοικίαση χώρων.

Ενοικίαση εξοπλισμού.

Επιστροφή ταξιδιού / διαμονή για τους ομιλητές σας.

Ψυχαγωγία.

Φαγητά και ποτά.

Καλλιτεχνική επιμέλεια και διακόσμηση.

Αποστολή προσκλήσεων.

Διαφήμιση.

Μεταφορά (π.χ. παροχή λεωφορείου κ.λπ.).

Χαρτικά και φωτοτυπικά.

Καθάρισμα.

Βήμα 5: Προσκλήσεις – ποιούς να προσκαλέσετε και πώς

Για μια εναρκτήρια συνάντηση/εκδήλωση, προσκαλέστε όλους όσους έχουν δείξει ενδιαφέρον και δημοσιοποιήστε την ευρέως, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Χρησιμοποιήστε μια σειρά μέσων διαφήμισης, όπως ενημερωτικά δελτία, αφίσες σε πίνακες ανακοινώσεων και βιτρίνες καταστημάτων,  τοπικό ραδιόφωνο. Στείλτε ένα αντίγραφο του προγράμματος και ένα δελτίο τύπου στις τοπικές εφημερίδες. Κατά τη διαφήμιση, λάβετε υπόψη το στόχο και την ομάδα-στόχο – ενημερώστε το κοινό για το τι θα κερδίσει μέσα από τη συμμετοχή του.

Βήμα 6: Οργάνωση χώρων

Ελέγξτε τον χώρο αυτοπροσώπως ή ζητήστε από κάποιον που εμπιστεύεστε να το κάνει. Σκεφτείτε:

 • Μέγεθος – είναι ο χώρος αρκετός για όλους, διαθέτει τον απαραίτητο χώρο που απαιτεί ο διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε ομάδες κατά τις δραστηριότητες;
 • Καταλληλότητα επίπλων και εγκαταστάσεων – Υπάρχουν αρκετές καρέκλες και τραπέζια, υπάρχει άνεση και διαθεσιμότητα εξοπλισμού, υπάρχει χώρος στάθμευσης και κυρίως δίνεται πρόσβαση για άτομα με αναπηρία;
 • Τοποθεσία – Ελέγξτε τις ώρες του ταξιδιού αλλά και τη μεταφορά στο χώρο. Είναι κοντά; Είναι εύκολο να βρεθεί;
 • Φωτισμός / συσκότιση για διαφάνειες και γενικά, θέρμανση και καθαρός αέρα.
 • Ακουστική και επίπεδα θορύβου στο παρασκήνιο από το δρόμο ή άλλες αίθουσες συσκέψεων.
 • Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αναψυχής και τουαλέτες.
 • Χώρος για οθόνες και άλλα μέσα.
 • Κίνδυνοι για την εργασία, την ασφάλεια και την υγεία – πραγματοποιήστε επιτόπια επιθεώρηση πριν από την εκδήλωση.
 • Διαμονή εάν απαιτείται – με προδιαγραφές και τιμή που ταιριάζει στο κοινό.

Βήμα 7: Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Για μια σύντομη συνάντηση ή εκδήλωση, προσπαθήστε να ενημερώσετε τους ανθρώπους δύο εβδομάδες πριν. Για πιο σημαντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα μια ολοήμερη εκδήλωση με εργαστήρια ενεργού συμμετοχής, ίσως θελήσετε να δώσετε μια ειδοποίηση ενός μήνα μέσω πρόσκλησης. Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή 3–5 ημέρες πριν από την εκδήλωση τηλεφωνικώς.

Εξετάστε το ενδεχόμενο να οργανώσετε ένα «τηλεφωνικό δίκτυο» για να μοιραστείτε τις αρμοδιότητες με άλλους συνδιοργανωτές ή  εστιάστε σε άτομα που πιστεύετε ότι είναι κρίσιμα για την επιτυχία του έργου σας. Η αποστολή προσωπικών προσκλήσεων λειτουργεί συνήθως με επιτυχία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει έναν χάρτη εάν απαιτούνται οδηγίες και αναφέρετε τις ανάγκες ένδυσης για εκδηλώσεις σε εξωτερικούς χώρους ή εκδρομές.

Διοργανώστε τη συνάντηση ή την εκδήλωση σε μία βολική, για όλους, ώρα. Λάβετε υπόψη τις σχολικές ώρες αλλά και άλλες παραμέτρους (αποφύγετε ημέρες διακοπών ή περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιείται συγκομιδή, εάν ο οργανισμός σας δρα σε αγροτική περιοχή!) Αποφύγετε συγκρούσεις με άλλα γεγονότα ή άλλες εκδηλώσεις.

Σκεφτείτε πόση ώρα χρειάζεστε για την υλοποίηση της εκδήλωσης/συνάντησης και την επίτευξη του σκοπού σας και πόσο μακριά μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψουν οι άνθρωποι. Εάν μισή ημέρα είναι κατάλληλη, ξεκινήστε μετά την ώρα του μεσημεριανού γεύματος ή πραγματοποιήστε την εκδήλωση το πρωί και τελειώστε την ώρα του μεσημεριανού.

Βήμα 8: Οργάνωση εξοπλισμού και υλικών

 • Προσδιορίστε πόσα και ποια φυλλάδια χρειαστεί να φωτοτυπήσετε, όπως αντίγραφα διαφανειών ή σημειώσεις ομιλητή.
 • Προσδιορίστε τυχόν πληροφορίες που θέλετε να εμφανίσετε.
 • Προετοιμάστε ένα αρχείο και ένα φύλλο επικοινωνίας για την εγγραφή των συμμετεχόντων.
 • Βεβαιωθείτε ότι το υλικό σας είναι προσβάσιμο από όλους.
 • Προσδιορίστε τον εξοπλισμό που μπορεί να χρειάζεστε εσείς, ο διευκολυντής, ο ομιλητής κλπ. Φτιάξτε ένα κιτ / τσάντα για να παίρνετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα υλικά που μπορεί να χρειαστείτε.

Βήμα 9: Οργάνωση της ημερίδας

Φτάστε στον χώρο τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης. Βάλτε σημάδια για να κατευθύνετε τους ανθρώπους στις θέσεις τους. Σε μια συνάντηση:

 • Τοποθετήστε τις καρέκλες σε ημικύκλιο ή κύκλο, κάτι που είναι πρακτικό.
 • Οργανώστε τα αναψυκτικά, ώστε να είναι έτοιμα όταν τα χρειάζεστε.
 • Καθαρίστε τυχόν περιττά σκουπίδια, αφίσες, καρέκλες ή τραπέζια, αλλά θυμηθείτε πού ήταν τα πράγματα, ώστε να μπορείτε να αφήσετε τον χώρο όπως τον βρήκατε.
 • Τοποθετήστε χαρτί, στυλό, πίνακες και προβολείς, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα. Δοκιμάστε τον εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί και ότι γνωρίζετε πώς να τον χρησιμοποιήσετε. Τοποθετείστε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν οι ομάδες για την καταγραφή των ιδεών τους κατά τις δραστηριότητες.

Βήμα 10: Φαγητό και αναψυκτικά (προαιρετικά)

Μια συνάντηση ή μια εκδήλωση είναι συνήθως τόσο καλή, όσο το φαγητό της – πολλές φορές το φαγητό χρησιμοποιείται ως μέσο προσέλκυσης ατόμων. Συνεπώς μη διστάσετε να το χρησιμοποιήσετε και εσείς και κάντε το όσο καλύτερα μπορείτε!

 • Εξετάστε τις διατροφικές ανάγκες (όπως χορτοφάγους) και προσφέρετε καφέ, τσάι και νερό.
 • Οργανώστε τον εξοπλισμό για να διατηρείτε και να σερβίρετε φαγητό – ψυγεία / ψυχρούς κάδους, χάρτινα πιάτα, χαρτοπετσέτες, μαχαιροπίρουνα ή finger food. Επιδιώξτε τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων ή βιοδιασπώμενων  πλαστικών – αποφύγετε υλικά  όπως το πολυστυρόλιο.
 • Αναθέστε την τροφοδοσία σε μια τοπική ομάδα (όπως μια τοπική ένωση ή φιλανθρωπική οργάνωση) για να τους δώσετε μια ευκαιρία συγκέντρωσης χρημάτων.

Βήμα 11: Επιλογή ομιλητών, επικεφαλής  ή / και διευκολυντών

Σκεφτείτε ποιος πρέπει να διαμεσολαβεί για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων ή να είναι ο επικεφαλής της συνάντησης ή της εκδήλωσης – ιδανικά κάποιος που αποπνέει σεβασμό στο μέρος σας, κατανόηση του θέματος και εμπειρίας στη διευκόλυνση. Ένας προσκεκλημένος ομιλητής θα μπορούσε επίσης να είναι μια καλή ιδέα. Προσπαθήστε να προσελκύσετε ομιλητές που μπορούν να σχετίζονται με τη νεολαία – είτε πρόκειται για νέους, εθελοντές, εργαζόμενους στη νεολαία ή τοπικούς εκπροσώπους του Eurodesk (για παράδειγμα), ή ίσως ακόμη και αξιωματούχους του δήμου που είναι υπεύθυνοι για τον τομέα της νεολαίας. Οι ομιλητές σας πρέπει να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με το κοινό με αποτελεσματικό τρόπο!

Εάν έχει προγραμματιστεί μια επίσημη παρουσίαση, οργανώστε μία πρόβα ώστε να προσδιορίσετε τη διάρκεια, τη γλώσσα κ.λπ.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αναθέσει σε όλους έναν επίσημο ρόλο κατά τη συνάντηση/εκδήλωση και τους έχετε ενημερώσει επαρκώς. Είναι σημαντικό για αυτούς να κατανοήσουν τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, τον σκοπό της συνάντησης / εκδήλωσης, τον τρόπο με τον οποίο ταιριάζει ο ρόλος / παρουσίασή τους καθώς και να γνωρίζουν τυχόν τεχνικά θέματα, όπως τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού, τη θέση του φωτισμού κ.λπ. Είναι επίσης σημαντικό οι άνθρωποι να κατανοήσουν το ρόλο του διευκολυντή.

Επιπλέον πληροφορίες:

Πρόγραμμα και διαδικασία

Ο προσδιορισμός του τρόπου υλοποίησης της συνάντησης ή της εκδήλωσής σας είναι ένα κρίσιμο βήμα στην προετοιμασία σας.

Σκοπός και αποτελέσματα

Κατά τον προγραμματισμό της συνάντησης ή της εκδήλωσής σας, ξεκαθαρίστε τι θέλετε να επιτύχετε έως το τέλος της. Αυτό θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των βασικών μηνυμάτων, του σκοπού της συνάντησης/ εκδήλωσης και των θεμάτων που θα αναλυθούν.

Σχεδιασμός της συνολικής εμπειρίας

Εκτός από τα αποτελέσματα ή τα ζητήματα που θέλετε να επιλύσετε, σκεφτείτε τι είδους εμπειρία θέλετε να έχουν οι συμμετέχοντες. Στοχεύετε στη διασκέδαση, την κοινή λήψη αποφάσεων, την πολιτιστική ανταλλαγή, την ανταλλαγή γνώσεων σε ένα θέμα, τη συζήτηση, τις μαθησιακές δεξιότητες κλπ; Σχεδιάστε το περιβάλλον ανάλογα και κάντε τις απαραίτητες προσθήκες, όπως τραγούδια ή παραστάσεις, πιστοποιητικά κλπ. Χρησιμοποιήστε χιουμοριστικά στοιχεία ή στοιχεία ψυχαγωγίας όπου χρειάζεται.

Καλωσόρισμα και εισαγωγή

Το καλωσόρισμα και η εισαγωγή είναι σημαντικές πτυχές της συνάντησης/εκδήλωσης, καθώς βοηθούν τους συμμετέχοντες να μπουν στο θέμα και να αισθανθούν άνετα. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσετε τη συνάντηση ή την εκδήλωσή σας με επίσημη ομιλία ή μια εισαγωγή με τη μορφή μιας μαρτυρίας από έναν πρώην συμμετέχοντα για παράδειγμα – λάβετε καθοδήγηση από κάποιον που είναι εξοικειωμένος με το πολιτιστικό περιβάλλον αλλά και από τα άτομα με τα οποία θα συνεργαστείτε. Για συναντήσεις, εργαστήρια και σεμινάρια, παρουσιάστε στην εισαγωγή σας τους διοργανωτές, τους ομιλητές, τον συντονιστή ή τον επικεφαλής κλ. Όπου το επιτρέπει ο χρόνος, ζητήστε από όλους τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μεταξύ των ατόμων που θα  συνεργαστούν αργότερα (για παράδειγμα, σε ένα εργαστήριο). Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε  διάφορες δραστηριότητες για να σπάσετε τον πάγο μεταξύ των συμμετεχόντων.

Θυμηθείτε να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να αφήσουν το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου τους (παρέχετε μια λίστα συμμετοχών) και να ζητήσετε τα ονόματα εκείνων που δεν μπορούσαν να έρθουν αλλά θέλουν να διατηρήσουν επαφή.

Για δημόσιες εκδηλώσεις, θα ήταν καλό να έχετε:

Ανθρώπους στην είσοδο για να καλωσορίζουν τους επισκέπτες, να παρέχουν πληροφορίες ή να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις συμμετοχής.

Έναν πίνακα ανακοινώσεων που να καλωσορίζει και να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, όπως το πρόγραμμα και την περιγραφή της τοποθεσίας, (π.χ. τουαλέτες, πάγκος φαγητών και αναψυκτικών κ.λπ.)

Δημιουργία μιας συμπεριληπτικής διαδικασίας

Όλοι πρέπει να είναι σε θέση να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη συζήτηση και τις δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ελάχιστα  να «μιλάτε σε» και κυρίως να «μιλάτε με» τους συμμετέχοντες:

Χρησιμοποιήστε συμπεριληπτικές δραστηριότητες ή μεθόδους για να πραγματοποιήσετε τη συνάντηση ή την εκδήλωση.

Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή.

Δώστε χρόνο για ανατροφοδότηση και ανταλλαγή σχολίων, σε κρίσιμα σημεία της συνάντησης/εκδήλωσης καθώς και στο τέλος.

Ρυθμός και χρονοδιάγραμμα

Για να διατηρήσετε τα επίπεδα ενέργειας ψηλά, σκεφτείτε τη σειρά και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων:

 • Παρέχετε αρκετό χρόνο για διαλείμματα και κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα σε μεγάλης διάρκειας συναντήσεις.
 • Μην προσπαθείτε να κάνετε πάρα πολλά ή να χωρέσετε στο πρόγραμμα πολλούς ομιλητές.
 • Προγραμματίστε κάτι ενδιαφέρον μετά το μεσημεριανό γεύμα / διάλειμμα για καφέ.
 • Χρησιμοποιήστε έναν συνδυασμό μεγάλων συζητήσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων αλλά και μικρών ομαδικών συζητήσεων.

Παρέχετε μια σειρά δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά στυλ μάθησης – για παράδειγμα  δραστηριότητες που βασίζονται σε οπτικά, ακουστικά ή κινητικά μέσα. Στις συναντήσεις, λάβετε υπόψη πόση ώρα οι συμμετέχοντες είναι καθιστοί και δεν συμμετέχουν ενεργά – η μέση διάρκεια συγκέντρωσης είναι περίπου 20 λεπτά. Μην καθίσετε για περισσότερο από μία ώρα. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής εκδρομής, σκεφτείτε πόση ώρα θα μπορούν οι άνθρωποι να στέκονται όρθιοι σε ένα μέρος και πόσο καιρό θα χρειαστούν για να μετακινηθούν μεταξύ των τόπων επίσκεψης.

Σχεδιασμός αξιολόγησης

Προσφέρετε ένα επαρκές χρονικό διάστημα στο τέλος της εκδήλωσης για μια συνεδρία Q&A (τουλάχιστον 30 λεπτά).

Σκεφτείτε πώς θα αξιολογήσετε τη συνάντηση/ εκδήλωσή σας. Να είστε συγκεκριμένοι σχετικά με το τι ακριβώς θέλετε να αξιολογήσετε, καθώς αυτό θα σας βοηθήσει να ανιχνεύσετε τους κατάλληλους τρόπους να το προσεγγίσετε.

Δείτε τις βασικές ομαδικές τεχνικές για το πώς να σχεδιάσετε την αξιολόγησή σας και να ελέγξετε τα συμβάντα ή την πρόοδο της ομάδας.

Ευχαριστίες

Αναγνωρίστε όλες τις συνεισφορές της ημέρας με δημόσιες και προσωπικές ευχαριστίες, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων, καθώς και των ατόμων που βοήθησαν στην υλοποίηση της συνάντησης/εκδήλωσης, όπως τους υπεύθυνους τροφοδοσίας

Στείλτε ευχαριστήριες κάρτες σε ομιλητές, οικοδεσπότες, βοηθούς, χορηγούς κ.λπ.

Οι επιστροφές των ταξιδιωτικών εξόδων, εάν δύναται, μπορούν να είναι χρήσιμες για όσους ταξιδεύουν πολύ μακριά.

Συνεργασία

Βεβαιωθείτε ότι τα μέλη των οργανισμών δεν ξεπερνούν τους ντόπιους συμμετέχοντες στη συνάντηση / εκδήλωση. Δομήστε τη συνάντηση/ εκδήλωση με τέτοιο τρόπο, ώστε ο οργανισμός σας να είναι μέλος της ομάδας και όχι να είναι  υπεύθυνος για όλα. Ενθαρρύνετε το σχολιασμό των ιδεών σας και την πρόταση εναλλακτικών επιλογών. Σκεφτείτε τι ανάγκες έχουν οι ντόπιοι, πέρα από τις δικές σας ανάγκες. Σκεφτείτε συνεργατικά!

Το κείμενο βασίστηκε σε μια διαδικτυακή πηγή και προσαρμόστηκε για τους σκοπούς του έργου DARE. Στην ίδια πηγή μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, όπως καταλόγους ελέγχου που μπορείτε να ακολουθήσετε κατά την οργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας ή να λάβετε περισσότερες ιδέες σχετικά με τις τεχνικές συμμετοχής των ομάδων.

Δραστηριότητα 3.2

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί»
Τίτλος Δραστηριότητας Ημερολόγιο Καθοδήγησης Συνομηλίκων
Κωδικός Δραστηριότητας A3.2
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε ώρες) 3 ώρες
Τύπος Πηγής Φύλλο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας

Το ημερολόγιο καταγραφής  θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα εξαιρετικό αρχείο των σκέψεων, των στοχασμών και των επιτευγμάτων σας. Το ημερολόγιο είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την προσωπική ανάπτυξη, που επιτρέπει στους υποστηρικτές συνομήλικων/ πρεσβευτές  αλλά και στους νέους που συμμετέχουν, να καταγράψουν τις σκέψεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας. Το ημερολόγιο δραστηριοτήτων θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να διαμορφώσετε συνεδρίες ή δραστηριότητες υποστήριξης συνομηλίκων, προκειμένου να ακολουθήσετε τους στόχους που έχετε θέσει.

Η χρήση ενός ημερολογίου θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα πάντα σε τάξη και να αξιολογήσετε την πρόοδο του κάθε ατόμου που υποστηρίξατε και ενθαρρύνατε να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα για νέους (τοπικά ή διεθνώς).

Υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα Σημειωματάριο, στυλό, χρωματιστά μολύβια, αυτοκόλλητα.
Αναλυτικές οδηγίες

Βήμα 1: Αφιερώστε τουλάχιστον 3 σελίδες ανά άτομο

Βήμα 2: Σχεδιάστε ένα γενικό περίγραμμα (παράδειγμα: όνομα, επαφές, στόχοι, ενδιαφέροντα, σημειώσεις)

Βήμα 3: Συμπληρώστε τα στοιχεία, αφού συναντήσετε κάθε άτομο για να καθορίσετε τους στόχους, τις φιλοδοξίες και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.

Βήμα 4: Θυμηθείτε να υπογραμμίσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες τους για να τις αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία.

Βήμα 5: Ανατρέξτε στον πρόσθετο εκπαιδευτικό πόρο αριθ. R3.5 για να μάθετε περισσότερα για ένα προσωπικό ημερολόγιο καταγραφής.

Πηγή 3.1

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί»
Τίτλος Πηγής Συμπεριληπτική επικοινωνία: Κατάλογος ελέγχου
Κωδικός Πηγής R3.1
Εισαγωγή στην Πηγή Ένα βίντεο στο Youtube που παρέχει συμβουλές για συμπεριληπτική επικοινωνία με τη μορφή ενός καταλόγου ελέγχου.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή; Αυτό το σύντομο βίντεο απεικονίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να λάβετε υπόψη για να επιτύχετε μία συμπεριληπτική μορφή επικοινωνίας.
Σύνδεσμος Συμπεριληπτική επικοινωνία: Κατάλογος ελέγχου

Πηγή 3.2

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί»
Τίτλος Πηγής 5 συμβουλές για να καταστήσετε τη δυναμική μορφή επικοινωνίας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική
Κωδικός Πηγής R3.2
Εισαγωγή στην Πηγή Ένα βίντεο στο Youtube σχετικά με τη δυναμική επικοινωνία.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή; Η δυναμική επικοινωνία μας επιτρέπει να εκφράσουμε τις ανάγκες μας βελτιώνοντας παράλληλα τις σχέσεις μας με τους άλλους.
Σύνδεσμος 5 συμβουλές για να καταστήσετε τη δυναμική μορφή επικοινωνίας ευκολότερη και πιο αποτελεσματική

Πηγή 3.3

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί»
Τίτλος Πηγής Πώς να επικοινωνήσετε με ένα άτομο που έχει ακουστική αναπηρία; – 14 απλές & χρήσιμες συμβουλές για να ξεπεραστούν τα εμπόδια επικοινωνίας
Κωδικός Πηγής R3.3
Εισαγωγή στην Πηγή Μια συλλογή βασικών και εύκολων συμβουλών για το πώς να αλληλεπιδράσετε με ένα άτομο με ακουστική αναπηρία. Ο πόρος περιλαμβάνει βίντεο (συμπεριλαμβανομένου και  ενός για την ανάγνωση των χειλιών) και ενδιαφέροντα άρθρα για το θέμα.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή; Θα μάθετε πώς να επικοινωνείτε με άτομο που έχουν ακουστικές αναπηρίες με έναν συμπεριληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.
Σύνδεσμος ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ; – 14 ΑΠΛΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πηγή 3.4

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί»
Τίτλος Πηγής Αποτελεσματική επικοινωνία
Κωδικός Πηγής R3.4
Εισαγωγή στην Πηγή Μια λίστα με συμβουλές για το πώς να αλληλεπιδράσετε με άτομα που έχουν οπτικές αναπηρίες και να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά μαζί τους.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή; Θα μάθετε πώς να επικοινωνείτε με άτομα που έχουν οπτικές αναπηρίες  με συμπεριληπτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
Σύνδεσμος Αποτελεσματική επικοινωνία

Πηγή 3.5

Τίτλος Ενότητας «Η επικοινωνία είναι το κλειδί»
Τίτλος Πηγής Πώς να φτιάξετε ημερολόγιο καταγραφής
Κωδικός Πηγής R3.5
Εισαγωγή στην Πηγή Ένα βίντεο στο Youtube που δείχνει πώς να δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο καταγραφής.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή; Αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει να συντάξετε με επιτυχία ένα ημερολόγιο καταγραφής, ώστε να μπορείτε εύκολα να προσαρμοστείτε στις ανάγκες και τους στόχους αλλά και σε εκείνους των συνομηλίκων που καθοδηγείτε.
Σύνδεσμος Πώς να φτιάξετε ημερολόγιο καταγραφής

Πηγές

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, διαβάστε τον Πρακτικό Οδηγό για την Ένταξη του DARE, το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου DARE.

Βιβλιογραφία

DARE Project (2020). DARE Practical Guide for Inclusion [Online] Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου  2020.

Kreisau-Initiative e.V. (2017). Perspective: Inclusion. Language and communication in international inclusive education. Methods, guidelines, impulses. [Online] Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου  2020

Pam Robbins (1991). How to Plan and Implement a Peer Coaching Program [Online] Ανακτήθηκε 17 Ιουνίου  2020

Shana Montesol Johnson (2011). 10 Tips to Get Started with Peer Coaching [Online] Ανακτήθηκε 19 Ιουνίου  2020

Διαδικτυακές Πηγές

Peoplekeep.com (2014), Keeping an Open Line of Communication with Your Employees [Online] Ανακτήθηκε 16 Δεκεμβρίου  2020

Scottish Government (2011), Principles of Inclusive Communication: An information and self-assessment tool for public authorities [Online] Ανακτήθηκε 16 Ιουνίου  2020

Wikipedia.com (2020), Coaching [Online] Ανακτήθηκε 16 Δεκεμβρίου  2020

Κύλιση προς τα επάνω