Εταίροι του έργου

Ο οργανισμός Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) ιδρύθηκε το 2004 με στόχο την παροχή ευκαιριών στους νέους και τους ενήλικες να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν τις ήπιες και επαγγελματικές δεξιότητές τους και να τονώσουν τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα τους μέσω μεθόδων μη τυπικής μάθησης. Στη Δρέσδη της Γερμανίας, ο οργανισμός JKPeV είναι αφιερωμένος στην προώθηση της ιθαγένειας της ΕΕ και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών της.

Ως οργανισμός, διοργανώνουμε διεθνή προγράμματα, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και ενήλικες στη Δρέσδη και στο εξωτερικό, με επίκεντρο την ενίσχυση του πολιτισμικού εμπλουτισμού της πόλης της Δρέσδης και της Ελεύθερης Πολιτείας της Σαξονίας, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ως στόχο την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να προσκαλούμε ξένους εκπαιδευτικούς και συμμετέχοντες στα έργα μας, ενθαρρύνει έναν διαπολιτισμικό διάλογο στην καρδιά ενός ήδη εξαιρετικά καλλιτεχνικού κόμβου – την πόλη της Δρέσδης – ενώ από την άλλη, το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνουμε τους κατοίκους της Δρέσδης στις εκδηλώσεις μας στο εξωτερικό, φέρνει μια νέα προοπτική στην αντιμετώπιση των οικείων προβλημάτων της πόλης και μια αίσθηση ότι ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα – αυτή της Ευρώπης.

Ανταποκρινόμενοι στο στόχο μας, εστιάζουμε στην ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας στη Δρέσδη και την ΕΕ, προσφέροντας μια σειρά μαθησιακών δραστηριοτήτων στον τομέα της Εργασίας για τους Νέους, την Ένταξη και Κοινωνική Ενσωμάτωση, την Ενεργό συμμετοχή και τον Εθελοντισμό, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ιστορία και τη Μνήμη ετησίως με διεθνείς συμμετέχοντες και εκπαιδευτές. Οι Δημόσιες Εκδηλώσεις μας προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Δρέσδης να βιώσουν από πρώτο χέρι τις πνευματικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις ατόμων από άλλες χώρες. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνουμε έναν διεθνή διάλογο σε κοινά θέματα και προκλήσεις.

Εκτός από τις δραστηριότητες μάθησης, το JKPeV προσφέρει επίσης την ευκαιρία στους νέους ενήλικες να ενταχθούν σε αυτόν τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό διάλογο προσφέροντας δυνατότητες πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού στον οργανισμό μας. Η εργασία στον χώρο μιας τέτοιας πολιτιστικής δραστηριότητας επιτρέπει στους τοπικούς και ξένους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τη πολιτισμική πολυμορφία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

www.jkpev.de


Ο Aforisma είναι ένας συνεταιρισμός ειδικευμένος στη δια βίου εκπαίδευση. Αποτελεί μέρος του δικτύου ACLI (Χριστιανική Ένωση Ιταλών Εργαζομένων) ,το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα στην Ιταλία για την επαγγελματική κατάρτιση. O οργανισμός Aforisma είναι διαπιστευμένος από την περιφερειακή κυβέρνηση της Τοσκάνης ως φορέας παροχής κατάρτισης και από το ιταλικό Υπουργείο Εργασίας ως Υπηρεσία Απασχόλησης. Ο Aforisma ιδρύθηκε το 2006 και επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές του.

Από το 2008, ο οργανισμός Aforisma ανέπτυξε ένα ειδικό πεδίο δεξιοτήτων που σχετίζεται με την τοποθέτηση ατόμων με αναπηρίες σε θέσεις εργασίας, καθώς και με τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, αυξάνοντας έτσι τον κοινωνικό του προσανατολισμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών, το Aforisma δημιούργησε ένα ισχυρό δίκτυο με ενώσεις, σχολεία και άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις που δημιούργησαν διάφορες ευκαιρίες τοποθέτησης για τους εκπαιδευόμενους και δημιούργησε δυνατότητες για εργασιακή εμπειρία για τους νέους μαζί με την ανάπτυξη κοινής συνεργασίας μέσω διαφόρων περιφερειακών, εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων.

Κάθε χρόνο περίπου 550 άτομα συμμετέχουν σε πάνω από 30 μαθήματα κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εκπαιδευόμενους, τους ανθρώπους στον υγειονομικό τομέα, στη ναυπηγική βιομηχανία, τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλεια. Πολλές από τις δραστηριότητες του Aforisma απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και εκτελούνται για λογαριασμό δημοσίων υπηρεσιών.

Από το 2015, ο Aforisma είναι επίσημος πάροχος διαπιστευμένος στο Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας για την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση στον τομέα της Ιατρικής και της Υγείας (ECM).

Ο Aforisma έλαβε πιστοποίηση ISO 9001 για υπηρεσίες εκπαίδευσης και ακολουθεί μια ισχυρή εσωτερική πολιτική ποιότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την προώθηση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων.

www.aforismatoscana.net


Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 ετών, η Danmar έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 100 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα Erasmus +.

Σε πολλά από αυτά τα έργα, η Danmar ήταν υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Ακόμη, η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και προμηθευτής του AdminProject (adminproject.eu), του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και παροχής συμβουλών, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computers είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

danmar-computers.com.pl


Το “KAINOTOMIA” είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και την προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το “KAINOTOMIA” συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία “σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό”.

Επιπλέον, συμμετέχει σε έργα της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, ως συντονιστής και εταίρος.

Το “KAINOTOMIA” συνεργάζεται στενά με διάφορες επιχειρήσεις, έχοντας ένα δίκτυο πάνω από 60 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, κυρίως βιομηχανιών και ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, έχει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων ενώσεων και εταίρων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το
“KAINOTOMΙΑ” συνεργάζεται με τις Περιφερειακές και  τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ινστιτούτα καθώς και τις ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τέλος, το “KAINOTOMIA” είναι μέλος της Ένωσης Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και έχει στενή συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas.

www.kainotomia.com.gr


Η Πρωτοβουλία-Kreisau ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1989 από ανατολικούς και δυτικούς Βερολινέζους με σκοπό να υποστηρίξει τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός διεθνούς συνεδριακού κέντρου στην Krzyżowa της Πολωνίας. Μαζί με το πολωνικό Ίδρυμα Krzyżowa για την Αμοιβαία Κατανόηση στην Ευρώπη, ξεκινήσαμε δραστηριότητες με στόχο την οικοδόμηση μιας Ευρώπης της δημοκρατίας, του ανοικτού πνεύματος και της αλληλεγγύης. Διοργανώνουμε συναντήσεις νέων, εργαστήρια, συνέδρια και σεμινάρια.

Θέλουμε οι νέοι να διαμορφώσουν ενεργά την Ευρώπη. Θέλουμε να τους ενσταλάξουμε μια ικανότητα για εκπροσώπηση και δέσμευση και να τους δείξουμε τις ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία. Προς τούτο, αναλαμβάνουμε σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση χαρακτηρίζεται από πρακτική προοπτική, πρακτικό στυλ, και την εμπειρική μάθηση.

Η πολυμορφία είναι σημαντική για εμάς. Τα έργα μας απευθύνονται σε ανθρώπους ανεξαρτήτως κατηγοριών ή χαρακτηριστικών όπως  η προέλευση, το φύλο ή οι ικανότητες.

Κύριοι εκπαιδευτικοί τομείς εργασίας μας είναι η σύγχρονη ιστορία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνικο-οικολογική μεταμόρφωση καθώς και η ένταξη:

Σύγχρονη Ιστορία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Για εμάς στην Πρωτοβουλία-Kreisau, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η μελέτη της ιστορίας συμβαδίζουν. Στα σχέδιά μας, συνδέουμε το παρόν με το παρελθόν και θεωρούμε σημαντικό οι συμμετέχοντες, να έρχονται σε επαφή με τις διαφορετικές ταυτότητες, τις αισθήσεις τους για την ανύψωση και τις αντίστοιχες πολιτιστικές μνήμες. Μέσα από το εκπαιδευτικό μας έργο προωθούμε την ισότητα, τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Κοινωνικο-οικολογική μεταμόρφωση

Το όραμά μας είναι μια “καλή ζωή για όλους” μέσα στα οικολογικά όρια του πλανήτη μας. Στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, μελετάμε με κριτικό πνεύμα την εκμετάλλευση του ανθρώπου και της φύσης και παρέχουμε επιτυχημένα παραδείγματα ενός τρόπου ζωής πέρα ​​από τον ανταγωνισμό, την καταναλωτική κουλτούρα και τη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης. Μαζί με τους συμμετέχοντες μας διερευνάμε τη δημοκρατία, τη βιωσιμότητα και την αλληλεγγύη.

Ένταξη

Σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και διαφορές αντιπροσωπεύουν ευκαιρίες και όχι εμπόδια. Τα έργα μας είναι ανοιχτά σε άτομα από πολύ διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο και επίπεδα εκπαίδευσης, με και χωρίς αναπηρίες. Μεταξύ άλλων στοχεύουμε στην ένταξη μέσω της ενδυνάμωσης, της γλώσσας και της επικοινωνίας καθώς και μέσω της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

www.kreisau.de

Κύλιση προς τα επάνω