Ενότητα 4: Προσβασιμότητα σε πληροφορίες και τρόπος διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ ώστε να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια για τον εντοπισμό προγραμμάτων κινητικότητας και άλλων ευκαιριών


Το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή αστείρευτης γνώσης, θέτει, όμως, επίσης σε κίνδυνο και την ασφάλεια των πληροφοριών που αποθηκεύονται, αλλά και τη δραστηριότητα των χρηστών στα δίκτυα. Η κοινή χρήση και η εύρεση πληροφοριών απλοποιείται διαρκώς λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και τα στελέχη  της νεολαίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία ή άλλη επαγγελματική υποστήριξη που στοχεύει στους νέους μΟΑΣΑ (άτομα με οπτικές, ακουστικές ή σωματικές αναπηρίες). Θα αναλάβουν επίσης το ρόλο των καθοδηγητών των νέων μΟΑΣΑ σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να αυξήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των στελεχών της νεολαίας σχετικά με τη διάδοση των πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τη διδασκαλία των νέων μΟΑΣΑ. Η ενότητα επικεντρώνεται επίσης στην υποστήριξη των νέων μΟΑΣΑ ως προς τη χρήση του Διαδικτύου με σκοπό την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με την κινητικότητα ή άλλες ευκαιρίες. Λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τύπους κινδύνων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διδάξετε στους νέους μΟΑΣΑ πώς μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση του Διαδικτύου και πώς να το χρησιμοποιούν με ασφαλή τρόπο.

Η ενότητα εξετάζει και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Διάδοση πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση
 • Διδασκαλία για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 • Υποστήριξη στην κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε:

 • τη διαφορά μεταξύ προσβασιμότητας σε ιστότοπους, ικανότητα χρήσης και ένταξης,
 • πώς να ελέγχετε την προσβασιμότητα πληροφοριών στο Διαδίκτυο,
 • πώς να διδάξετε την ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
 • πώς να προσαρμόσετε τις δυνατότητες προσβασιμότητας σε ιστότοπους,
 • πού να βρείτε προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες.

Προσβασιμότητα σε πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση

Η προσβασιμότητα των πληροφοριών στο Διαδίκτυο μπορεί να οριστεί σε δύο επίπεδα (W3C Web Accessibility Initiative, 2016):

 1. στο στάδιο της ανάπτυξης πλατφορμών και περιεχομένου που είναι προσβάσιμο για ένα ευρύτερο κοινό, και
 2. στο στάδιο της ευχρηστίας όταν η προσβασιμότητα στον ιστό συνεπάγεται τη χρήση του διαδικτυακού περιβάλλοντος για όλα τα άτομα -όταν δηλαδή ιστότοποι, εργαλεία και τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να τα χρησιμοποιούν.

Ωστόσο, και τα δύο αυτά επίπεδα επηρεάζουν την εμπειρία των χρηστών του Διαδικτύου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν προσβάσιμοι ιστότοποι όταν οι εκπαιδευτές δεν γνωρίζουν από την αρχή τις πιθανές αναπηρίες που μπορεί να έχει η ομάδα μαθητών / εκπαιδευόμενων και για τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν τη διαθεσιμότητα τέτοιων ιστότοπων κατά την προετοιμασία για τη διδασκαλία. Η τεχνολογία στοχεύει να καλύψει το κενό στην προσέγγιση των εκπαιδευόμενων με διαφορετικές ικανότητες, όχι απαραίτητα αναπηρίες, και για αυτό το λόγο, όλο και περισσότερα εργαλεία είναι διαθέσιμα για την ίση συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση.

Προσβασιμότητα, χρηστικότητα και ένταξη ιστότοπων

Αν και αυτοί οι όροι είναι συνδεδεμένοι, δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι. Ο πρώτος από αυτούς – η προσβασιμότητα σημαίνει ότι ένας ιστότοπος είναι τεχνικά προσαρμοσμένος για χρήση από άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα συνδέεται στενά με το τμήμα πίσω από τον ίδιο τον ιστότοπο, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο είναι διαμορφωμένο ώστε να είναι προσβάσιμο για χρήστες-στόχους. Ως αποτέλεσμα, ο νέος μΟΑΣΑ μπορεί να αλληλεπιδράσει με έναν ιστότοπο χωρίς δυσκολίες. Ο δεύτερος όρος – χρηστικότητα σημαίνει ότι ένας ιστότοπος είναι φιλικός ως προς τη χρήση για όλους τους χρήστες χωρίς να τους διαχωρίζει σε άτομα με ή χωρίς αναπηρίες. Επομένως, ένας ιστότοπος πρέπει να παρέχει ευκολία πρόσβασης και περιήγησης ώστε να χαρακτηριστεί ως χρηστικός. Η ένταξη στον ιστότοπο είναι ευρύτερη και εκτείνεται πέρα από τους τρεις όρους και σχετίζεται με τη συμμετοχή των χρηστών: καλύπτει την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα, αλλά περιλαμβάνει επίσης υπόψη τις ψηφιακές δεξιότητες των χρηστών ή / και άλλες ατομικές ιδιαιτερότητες (ibid.).

Ένας ιστότοπος θεωρείται προσβάσιμος για νέους μΟΑΣΑ, εάν μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν (Balanskat et al., 2006):

 • ως έχει,
 • με μικρή προσαρμογή ή διαμόρφωση, ή
 • σε συνδυασμό με κάποια βοηθητική τεχνολογία.

Τι σημαίνει μικρή προσαρμογή ή διαμόρφωση;

Αυτό προϋποθέτει την εισαγωγή ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών στις σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των χρωμάτων, της γραμματοσειράς ή της διάταξης, αλλά και την επιλογή λέξεων που μπορούν να προσφέρουν περιεχόμενο που να απευθύνεται σε όλους.

Μπορώ ως εκπαιδευτής να το κάνω μόνος μου;

Φυσικά και μπορείτε. Ανάλογα με τον τύπο των πληροφοριών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να το πετύχετε. Στο ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο στοιχείο που θα λειτουργεί σε οποιοδήποτε ιστότοπο, ο οποίος ανοίγεται με αυτό το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, μπορείτε να το διαμορφώσετε με τρόπο τέτοιο ώστε απευθύνεται σε όσο το δυνατό περισσότερα άτομα.

Ποιοι είναι οι τύποι βοηθητική τεχνολογίας;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την βοηθητική τεχνολογία ως μέσα για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της λειτουργίας και της ανεξαρτησίας ενός ατόμου […]. Υπογραμμίζει ότι η υποστηρικτική τεχνολογία αφορά μεταξύ άλλων άτομα με αναπηρία, επιτρέποντας και προωθώντας την ένταξη και τη συμμετοχή (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2020).

Παραδείγματα τέτοιων τεχνολογιών είναι οι αναγνώστες οθόνης, οι μεγεθυντικοί φακοί οθόνης, η τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας, τα τερματικά Braille, οι αναπηρικές πολυθρόνες, τα ακουστικά βαρηκοΐας, τα εναλλακτικά πληκτρολόγια, τα υπερμεγέθη trackballs ή τα ποντίκια υπολογιστών. Όλο και περισσότερες συσκευές κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Industry 4.0, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) (Dreamhost, 2020).

Τα ψηφιακά αποτελέσματα που αναπτύχθηκαν στο έργο DARE είναι συμβατά για χρήστες που χρησιμοποιούν αναγνώστες οθόνης.

Μπορώ ως εκπαιδευτής να τα χρησιμοποιήσω δωρεάν;

Ναι, υπάρχουν βοηθητικές τεχνολογίες (και εργαλεία) που είναι δωρεάν, π.χ. αναγνώστες οθόνης (NonVisual Desktop Access – διαθέσιμο για Windows) ή τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας / βοηθοί φωνής ενσωματωμένοι σε πρόγραμμα περιήγησης / συσκευή. Οι βιντεοκλήσεις γίνονται πολύτιμες ως εναλλακτική λύση στην επικοινωνία όταν χρησιμοποιείται νοηματική γλώσσα. Ωστόσο, ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον πληρωμή, όπως στην περίπτωση τερματικών Braille ή εναλλακτικών πληκτρολογίων.

Τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζει ο νέος μΟΑΣΑ κατά τη χρήση του Διαδικτύου

Ο σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας μπορεί να προκαλέσει εμπόδια για το νέο μΟΑΣΑ. Οι ιστότοποι που διατηρούνται απλοί στη δομή και αποφεύγουν τη χρήση φωτεινών χρωμάτων θα προσφέρουν πρόσβαση σε περισσότερους χρήστες – διαφορετικά, ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να αισθάνεται αποκλεισμένο από τη χρήση τους. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε έναν ιστότοπο χωρίς εμπόδια. Οι περισσότεροι ιστότοποι δεν έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής για άτομα με αναπηρία αλλά δημιουργούνται ώστε να εξυπηρετούν τον σκοπό τους (πλατφόρμα πώλησης, επικοινωνίας, μάθησης ή προώθησης, μεταξύ άλλων) και της ομάδας στόχου, αν και στο τέλος οι νέοι μΟΑΣΑ θα είναι μεταξύ των χρηστών αυτών των ιστότοπων, έστω και με την υποστήριξη των εκπαιδευτών τους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολύ λίγες σελίδες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ειδικά από νέους μΟΑΣΑ, οι οποίες δεν είναι αρκετά περιγραφικές – περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες ή μόνο ορισμένες δυνατότητες προσβασιμότητας, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν πλήρη διαδικτυακή εμπειρία. Ορισμένες σελίδες δεν ενημερώνονται- το περιεχόμενο δεν διατηρείται πλέον, αν και μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο στην ίδια διεύθυνση. Ένα παράδειγμα είναι το My web my way by BBC (2014), ένας ενδιαφέρων ιστότοπος που παρέχει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την προσβασιμότητα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση όχι μόνο την ποιότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, αλλά και την ασφαλή χρήση των ιστότοπων και τα επιπλέον εμπόδια του Διαδικτύου προς τους χρήστες του.

Τα πιο κοινά εμπόδια που αντιμετωπίζει ο νέος μΟΑΣΑ με βάση τον τύπο της αναπηρίας (W3C Web Accessibility Initiative, 2017):

 • Οπτική αναπηρία – δυσκολία στην ανάγνωση πληροφοριών λόγω της επιλογής χρωμάτων (φως σε αντίθεση με το σκοτάδι), στοιχεία που αναβοσβήνουν (που μπορεί να θέτει περιορισμούς στις φωτοευαίσθητες κρίσεις), μέγεθος γραμματοσειράς (συνήθως πολύ μικρό), ποσότητα κειμένου σε σύγκριση με τα οπτικά στοιχεία.
 • Ακουστική αναπηρία- υλικό που περιλαμβάνει ήχο με μειωμένες δυνατότητες προσαρμογής της ταχύτητας ή / και της έντασης του ήχου, ειδικά εάν είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπο και όχι στη δική μας ιδιοκτησία, αλλά επίσης, ακόμα και όταν έχετε επιλέξει την ανάγνωση, ο ρυθμός μπορεί να μην προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη ακουστική αναπηρία.
 • Σωματική αναπηρία – δυσκολία στη χρήση ποντικιού ή άλλων κουμπιών, καθώς και ευελιξία προσανατολισμού σε έναν ιστότοπο ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή της απώλειας κινητικών δεξιοτήτων.

Λύσεις για να καταστούν οι πληροφορίες προσβάσιμες για τους νέους μΟΑΣΑ

Η διαμόρφωση των πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμες σε ολόκληρο τον ιστό, από τις ρυθμίσεις πίσω από τεχνολογίες ιστού, τα προγράμματα περιήγησης και άλλα εργαλεία για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και τελικά- την ίδια τη διάταξη του ιστότοπου.

Ορισμένοι ιστότοποι διαθέτουν επίσης γραφικά στοιχεία (widget) προσβασιμότητας που μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ακόλουθες λειτουργίες (οι δύο πρώτες που αναφέρονται ισχύουν μόνο για επιτραπέζιους υπολογιστές): πλοήγηση πληκτρολογίου, οδηγός, αντίθεση +, μεγαλύτερο κείμενο, παύση κινούμενων εικόνων, λειτουργία ανάγνωσης σελίδας, σύνδεσμοι επισήμανσης, απόσταση κειμένου, λειτουργίες φιλικές προς τη δυσλεξία ( Brotherton, C., 2020).

Ωστόσο, ένα γραφικό στοιχείο προσβασιμότητας για να εξυπηρετήσει τον σκοπό του, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε ένα καλά σχεδιασμένο ιστότοπο με καλά δομημένο περιεχόμενο. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να ελέγξετε αυτόν τον κατάλογο ελέγχου σχετικά με την προσβασιμότητα και το Κεφάλαιο 5 με τίτλο «Π για Προσβασιμότητα: πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εγγράφων» του Πρακτικού Οδηγού DARE για την Ένταξη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Διδασκαλία ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Η διδασκαλία της ασφάλειας στο Διαδίκτυο μπορεί επίσης να οριστεί σε δύο επίπεδα:

 1. πώς να χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο με ασφάλεια και
 2. πώς να προστατεύσετε τα δεδομένα του χρήστη

Οι τομείς ενδιαφέροντος ή ανησυχίας και τα πιθανά ζητήματα ή προκλήσεις και στα δύο επίπεδα θα συνδέονται με θέματα απορρήτου, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και αξιοπιστίας για τους νέους μΟΑΣΑ. Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου αναζητούν πληροφορίες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με διαδικτυακές δραστηριότητες. Ως εκπαιδευτής ή εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας, μπορείτε σίγουρα να υποστηρίξετε κάποιο νέο μΟΑΣΑ σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και την προστασία δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διδασκαλία του τρόπου ώστε να παραμείνετε ασφαλείς στο διαδίκτυο, ανατρέξτε σε αυτές τις διαδικτυακές συμβουλές ασφαλείας.

Πώς μπορώ να εξηγήσω τι είναι ο κανονισμός GDPR στους εκπαιδευομένους μου;

Μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και ότι έχει να κάνει με τα δικά τους δεδομένα. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, το απόρρητο των πληροφοριών τους είναι υπό καλύτερο έλεγχο και οι ιστότοποι που συλλέγουν δεδομένα χρηστών, πρέπει να διαθέτουν πολιτική που να ενημερώνει πού, πώς και το σκοπό της συλλογής δεδομένων (Marriot, S., 2018).

Πώς μπορώ να προειδοποιήσω τους εκπαιδευομένους μου για πιθανές ενέργειες εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο;

Οι νέοι μΟΑΣΑ είναι πιο επιρρεπείς σε τέτοιες πράξεις και οι συνέπειές τους μπορεί να είναι πιο σοβαρές. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι ποτέ δικό τους λάθος. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν παρατηρούν ή αντιμετωπίζουν εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, μπορούν πάντα να αναφέρουν τα περιστατικά σε άλλα άτομα(εκπαιδευτές, καθηγητές, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας ή οικογένεια).

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλοί τύποι εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, που περιλαμβάνουν δημόσια ρητορική μίσους (σε κοινωνικά μέσα, φόρουμ, στο Διαδίκτυο), δημοσίευση εικόνων / βίντεο / πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου, αποστολή ανεπιθύμητων προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συνεχή επαφή (καταδίωξη) – οποιαδήποτε από τις παραπάνω πράξεις δεν πρέπει να παραμεληθεί, καθώς κατά πάσα πιθανότατα υπάρχει σκοπιμότητα. Επιπλέον, ο στόχος του διαδικτυακού εκφοβισμού δεν είναι απαραίτητα ένα άτομο, αλλά θα μπορούσε να είναι μια ομάδα ανθρώπων που απειλούνται ή / και ταπεινώνονται σε δημόσια δίκτυα.

Εάν ο εκπαιδευόμενος έχει πληροφορίες για το θύτη, μπορεί να μιλήσει απευθείας με αυτό το άτομο για να σταματήσει αυτή τη συμπεριφορά (ή να ζητήσει βοήθεια από έναν εκπαιδευτή εάν δεν αισθάνεται άνετα με την κατάσταση). Όσον αφορά τα μηνύματα, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ενημερωθούν να μην απαντούν στον χρήστη, να τον αποκλείουν, αλλά και να αποθηκεύουν τα αποδεικτικά στοιχεία για την αποδείξουν τα προσβλητικά μηνύματα. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις (π.χ. βία, διακρίσεις), οι πράξεις εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο πρέπει να αναφέρονται σε παρόχους υπηρεσιών / ιστότοπους κοινωνικών μέσων ή ακόμη και σε δημόσιες αρχές για την επιβολή του νόμου.

Παρόλο που δεν μπορείτε να προστατεύσετε εντελώς τους εκπαιδευομένους σας από τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο, υπάρχουν ορισμένα προληπτικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε. Μπορείτε, για παράδειγμα, να τους καθοδηγήσετε να αποφύγουν την κοινή χρήση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο ή τη συμμετοχή σε συζητήσεις που περιλαμβάνουν συμπεριφορές εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο. Μπορείτε επίσης να τους βοηθήσετε στην εγκατάσταση λογισμικού ή εφαρμογών γονικού ελέγχου στην ψηφιακή συσκευή (Heston, K. 2020).

Υποστήριξη στην κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες

Στους νέους φαίνεται ευκολότερο να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ο τύπος των πληροφοριών που αναζητούν και οι ιστότοποι στους οποίους ανατρέχουν, συνδέεται επίσης με την προστασία που εφαρμόζεται στα δεδομένα που μεταδίδονται, καθώς και με το ενημερωμένο υλικό. Οι εκπαιδευτές που υποστηρίζουν νέους μΟΑΣΑ είναι σε θέση να τους καθοδηγήσουν σχετικά με ποιες πληροφορίες πρέπει να αναζητούν, πώς να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές και πού να τις βρουν στο Διαδίκτυο για καλύτερη εμπειρία, αλλά και για να επωφεληθούν από την κινητικότητά τους.

Όχι μόνο κάποιος νέος μΟΑΣΑ αλλά οποιοσδήποτε που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε κινητικότητα, θα πρέπει να προετοιμαστεί για την εμπειρία. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα. Ο Οδηγός καλών πρακτικών για την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων κινητικότητας είναι ένα περιεκτικό υλικό αφιερωμένο στους συντονιστές και τους συμμετέχοντες της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων από χρήσιμα εργαλεία για όλη την εμπειρία της κινητικότητας. Η εφαρμογή Erasmus + παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία κινητικότητας.

Κατά την αναζήτηση κινητικότητας και άλλων παρόμοιων ευκαιριών στο διαδίκτυο, πρέπει να ελέγχονται οι ακόλουθοι ιστότοποι:

Ευρωπαϊκή Πύλη Νέων, η οποία περιλαμβάνει την επιλογή οργανισμών που μπορούν να φιλοξενήσουν άτομα με αναπηρία.

Σχέδια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει  ευκαιρίες συμμετοχής ατόμων με αναπηρία σε προγράμματα εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και αλληλεγγύης.

SALTO-YOUTH, που περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες κινητικότητας από ανταλλαγές νέων, μέσω εθελοντισμού σε ευκαιρίες κατάρτισης και μη τυπικών πηγών μάθησης για τους εργαζομένους στο τομέα της νεολαίας.

Το ErasmusIntern.org περιλαμβάνει ευκαιρίες συμμετοχής σε πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, ψηφιακές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης ή ευκαιρίες για εθελοντισμό.

Η αναζήτηση εταίρων Erasmus + στο Facebook είναι μια δημόσια ομάδα για ευκαιρίες συμμετοχής σε έργα, συμπεριλαμβανομένων των κινητικοτήτων.

Η πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργου Erasmus + είναι ένα άλλο μέρος για αναζήτηση ευκαιριών ανταλλαγής νέων.

Σας ενθαρρύνουμε επίσης να ελέγξετε τις προτάσεις που ξεκίνησαν από το έργο DARE.

Δραστηριότητα 4.1

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ πώς να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες
Τίτλος Δραστηριότητας Σκέψεις σχετικά με τον αντίκτυπο των δυνατοτήτων προσβασιμότητας προς όφελος των ατόμων με διαφορετικές αναπηρίες
Κωδικός Δραστηριότητας A4.1
Διάρκεια της Δραστηριότητας (σε ώρες) 60 λεπτά/ 1 ώρα
Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Ο στόχος της δραστηριότητας είναι η διερεύνηση των διαφόρων προοπτικών της χρηστικότητας της συσκευής και της προσβασιμότητας στον ιστό από άτομα με διαφορετικές αναπηρίες. Σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε τα «Βίντεο Προοπτικής» και να αποκτήσετε πρόσβαση στον τρόπο με τον οποίο θα προσαρμόσετε τη διδασκαλία σας προς όφελος των ατόμων με διαφορετικές αναπηρίες. Αναλογιστείτε ποιες βελτιώσεις μπορείτε να κάνετε στη διδακτική και μαθησιακή εμπειρία των εκπαιδευτικών σας συνεδριών – γι’ αυτό το λόγο αναρωτηθείτε «Τι πρέπει να συμβεί για να λειτουργήσει αυτό;» σε κάθε μέρος του «Βίντεο Προοπτικής».
Υλικά που απαιτούνται για τη Δραστηριότητα Φορητός υπολογιστής ή tablet με ασφαλή και σταθερή πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Αναλυτικές οδηγίες

ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στην ενότητα  Βίντεο Προοπτικής στον Ιστότοπο Πρωτοβουλίας Προσβασιμότητας στο Web του W3C.

ΒΗΜΑ 2: Εξερευνήστε κάθε ένα από τα βίντεο που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της προσβασιμότητας σε άτομα με διαφορετικές αναπηρίες.

ΒΗΜΑ 3: Αναλογιστείτε πώς η διδασκαλία / η εκπαίδευσή σας προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται στις αναπηρίες (οπτική, ακοή ή σωματική) που αντιμετωπίζουν οι μαθητές / εκπαιδευόμενοι.

ΒΗΜΑ 4: Αναλογιστείτε τις βελτιώσεις που μπορείτε να εισαγάγετε στη διδασκαλία / την εκπαίδευσή σας λαμβάνοντας υπόψη την ερώτηση «Τι πρέπει να συμβεί για να λειτουργήσει αυτό;» σε κάθε μέρος του «Βίντεο Προοπτικής».

ΒΗΜΑ 5: Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας. Μπορεί ενώ συνεργάζεστε να βρείτε νέες λύσεις για ένα πιο εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς.

Δραστηριότητα 4.2

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος διδασκαλίας των νέων PwVHPI να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες
Τίτλος Δραστηριότητας Καλές πρακτικές σε προσβάσιμους ιστότοπους
Κωδικός Δραστηριότητας A4.2
Διάρκεια της Δραστηριότητας (σε ώρες) 40 λεπτά
Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να συγκρίνει διαφορετικούς τύπους ιστότοπων ως προς τις δυνατότητες προσβασιμότητάς τους σύμφωνα με διαφορετικούς τύπους αναπηρίας. Σας συμβουλεύουμε να κάνετε την ανάλυση από τη σκοπιά του χρήστη και από τη σκοπιά του σχεδιαστή. Όταν ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι να σχεδιάσετε περιεχόμενο ιστότοπου λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες προσβασιμότητας (διάταξη, χρώματα, γραμματοσειρά, μεταξύ άλλων) και να βοηθήσετε τους εκπαιδευομένους σας στην επιλογή ιστότοπων που προσαρμόζονται (ή μπορούν να προσαρμοστούν) στις αναπηρίες τους .
Υλικά που απαιτούνται για τη Δραστηριότητα Φορητός υπολογιστής ή tablet με ασφαλή και σταθερή πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Αναλυτικές οδηγίες

ΒΗΜΑ 1: Μεταβείτε στον  ιστότοπο του έργου Dare  που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://dare-project.de/ που αποτελεί καλή πρακτική ενός προσβάσιμου ιστότοπου.

ΒΗΜΑ 2: Εξερευνήστε τις δυνατότητες των γραφικών στοιχείων προσβασιμότητας και αποφασίστε ποιες από αυτές είναι κατάλληλες για άτομα με οπτικές, ακουστικές ή σωματικές αναπηρίες.

ΒΗΜΑ 3: Συμβουλευτείτε εργαλεία για τη μέτρηση του επιπέδου προσβασιμότητας του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WAVE Web Accessibility Evaluation Tool και το Color Contrast Accessibility Validator ή οποιεσδήποτε άλλες προτάσεις μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι για να επιλέξετε σελίδες που είναι ασφαλείς, αυτές ξεκινούν με https: // ή συμπεριλαμβάνουν το εικονίδιο ενός «κλειδώματος». Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ρυθμίσεις «Προσβασιμότητας» της συσκευής σας και μέσα στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

ΒΗΜΑ 4: Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων, επιλέξτε 3 ακόμη ιστότοπους με τους οποίους είστε εξοικειωμένοι, ώστε να διερευνήσετε και να αξιολογήσετε την προσβασιμότητα τους.

Έχετε εντοπίσει παραδείγματα καλών πρακτικών;

ΒΗΜΑ 5: Ως συνέχεια του προηγούμενου βήματος, ελέγξτε μερικές επιπλέον καλές πρακτικές προσβάσιμων ιστότοπων από την σκοπιά του χρήστη και από την σκοπιά του σχεδιαστή.

ΒΗΜΑ 6: Το τελευταίο βήμα είναι να αναλογιστείτε τα συνολικά σας ευρήματα από την οπτική γωνία του ιστότοπου και από την πλευρά του σχεδιαστή.

Πηγή 4.1

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ ώστε να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες
Τίτλος Πηγής Εργαλεία και τεχνικές για τη χρήση του διαδικτύου
Κωδικός Πηγής R4.1
Εισαγωγή στην Πηγή Ιστοσελίδα με παραδείγματα εργαλείων και τεχνικών, καθώς και ιστορίες και δυνατότητες προσβασιμότητας που πραγματοποιούνται με βάση τον τύπο της αναπηρίας.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Αυτή η πηγή εισάγει τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία όταν βρίσκονται στον Ιστό. Θα μάθετε για διάφορες λύσεις για την προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού, διαμορφώσεις όπως κείμενο-σε-ομιλία, αναγνώριση φωνής και πολλά άλλα. Οι ιστορίες των ατόμων με αναπηρία και των παρεχόμενων παραδειγμάτων μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την εισαγωγή νέων λύσεων προς όφελος των εκπαιδευομένων σας.
Σύνδεσμος: Εργαλεία και τεχνικές στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρησιμοποιούν τον Ιστό

Πηγή 4.2

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ ώστε να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες
Τίτλος Πηγής Βασικά στοιχεία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Κωδικός Πηγής R4.2
Εισαγωγή στην Πηγή Ιστοσελίδα με πόρους για εκπαιδευτές με σκοπό την οργάνωση εκπαίδευσης στο θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Όλα τα διαθέσιμα αρχεία είναι έτοιμα για λήψη.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Η πηγή εισάγει υλικό για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης σχετικά με τα βασικά θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ο εκπαιδευτής είναι εφοδιασμένος με ένα σχέδιο μαθήματος, ένα φυλλάδιο και μια παρουσίαση για την υποστήριξη της εκπαίδευσης. Η πηγή μπορεί επίσης να αποτελέσει έμπνευση για το σχεδιασμό του δικού του υλικού που σχετίζεται με το θέμα.
Σύνδεσμος Ιστοσελίδα με σχέδιο μαθήματος, φυλλάδιο και παρουσίαση σχετικά με τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Πηγή 4.3

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 4: Προσβασιμότητα των πληροφοριών και τρόπος διδασκαλίας των νέων μΟΑΣΑ ώστε να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο με ασφάλεια για κινητικότητα και άλλες ευκαιρίες
Τίτλος Πηγής Λειτουργίες εμφάνισης προσβασιμότητας λειτουργικού συστήματος και προγράμματος περιήγησης
Κωδικός Πηγής R4.3
Εισαγωγή στην Πηγή Το άρθρο σχετικά με την ιστοσελίδα σχετίζεται με διαφορετικούς τύπους εμφάνισης, συμπεριλαμβανομένης της σκοτεινής λειτουργίας, της λειτουργίας αυξημένων χρωμάτων και άλλων τύπων, διευκολύνοντας την προσβασιμότητα στον ιστότοπο ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Η πηγή εισάγει διαφορετικούς τύπους εμφάνισης που μπορούν να προσαρμοστούν στις οθόνες ψηφιακών συσκευών. Η πηγή θα βοηθήσει στην κατανόηση της επιλογής των κατάλληλων τρόπων εμφάνισης για λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Οι εκπαιδευτές θα είναι σε καλύτερη θέση για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας, ειδικά εκείνους με προβλήματα όρασης.
Σύνδεσμος Λειτουργίες εμφάνισης προσβασιμότητας λειτουργικού συστήματος και προγράμματος περιήγησης

Αναφορές

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, διαβάστε τον Πρακτικό Οδηγό Dare για ένταξη, το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα που ανέπτυξαν οι εταίροι του έργου DARE.

Βιβλιογραφία

Brotherton, C. (2020). The Userway Web Accessibility Widget – Does It Boost Accessibility? [online] Ανακτήθηκε τον Αύγουστο 17, 2020

Dreamhost (2020). 10 Ways to Make Your Website Accessible [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 17,2020

Heston, K. (2020). How to Stop Cyber Bullying [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβρης 4, 2020

Marriot, S. (2018). How to explain GDPR in plain English [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 17, 2020

W3C Web Accessibility Initiative (2017). How People with Disabilities Use the Web. Diverse Abilities and Barriers [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 28, 2020

W3C Web Accessibility Initiative (2016). Accessibility, Usability, and Inclusion Ανακτήθηκε Αύγουστος 17, 2020

Ιστογραφία

A11Y Project (2020). Check your WCAG Compliance [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 28, 2020

Balanskat, A., Blamire, R. and Kefala, S. (2006). The ICT Impact Report: A review of studies of ICT impact on schools in Europe [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2020

ErasmusIntern.org [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2020

Erasmus+ partner search on Facebook (2013) [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2020

Erasmus Student Network (2017). Erasmus+ App [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 28, 2020

European Commission (2020). Erasmus+ Project Results Platform [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2020

European Solidarity Corps (2020). European Solidarity Corps Projects [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2020

European Youth Portal [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2020

Federal Trade Commission (2020). Online Security Tips [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 28, 2020

My web my way by BBC [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 17, 2020

NonVisual Desktop Access [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 17, 2020

SALTO-YOUTH [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2020

Spread project (2018). Sharing good Practices foR European mobility Activities Development [online] Ανακτήθηκε September 7, 2020

WAVE (2020). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool [online] Ανακτήθηκε Αύγουστος 17,2020

World Health Organization (2020). Assistive technology. Overview. [online] Ανακτήθηκε Σεπτέμβριος 7, 2020

Κύλιση προς τα επάνω