Ενότητα 1:Κατανοώντας τις ανάγκες


Η «κατανόηση των αναγκών» είναι η πρώτη από τις πέντε ενότητες που αναπτύχθηκαν για εργαζόμενους του τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και στελέχη νεολαίας. Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αύξηση των επικοινωνιακών και οργανωτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων εργαζομένων που θέλουν να εργαστούν με νέους μΟΑΣΑ (νέοι με Σωματικές, Ακουστικές, Οπτικές Αναπηρίες) για να τους συμπεριλάβουν σε διεθνείς κινητικότητες νέων.

Η εργασία στον τομέα της νεολαίας σε διεθνές επίπεδο προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για πειραματισμό και προβληματισμό σχετικά με έννοιες και μεθόδους χωρίς αποκλεισμούς σε έναν προστατευμένο χώρο που επιτρέπει λάθη και αποτυχίες και, μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης, επιτρέπει κοινές διαδικασίες μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες.

Για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και μια θετική και δυναμική ομάδα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εργαζόμενοι και οι διαμεσολαβητές της νεολαίας πρέπει να λάβουν υπόψη το ευρύ φάσμα αναγκών και συμφερόντων των συμμετεχόντων στην κινητικότητα κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων και πρέπει, επίσης, να είναι πρόθυμοι να εφαρμόζουν και να σκέφτονται συνεχώς ποικίλες, κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Σε ομάδες που περιλαμβάνουν μΟΑΣΑ, είναι ακόμη πιο σημαντικό και απαραίτητο να προσαρμόσετε ολόκληρη τη διαδικασία με βάση συλλογικές και ατομικές ανάγκες, για να εξασφαλίσετε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους.

TΑυτή η ενότητα διερευνά τα ακόλουθα θέματα:

 • Ανάγκες και ανησυχίες: ο ρόλος των οικογενειών.
 • Κινητικότητες χωρίς αποκλεισμούς: τα πρέπει και τα μη.
 • Βοήθεια.

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε:

 • πώς να συνδεθείτε με τις οικογένειες των νέων μΟΑΣΑ και μαζί τους να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών τους και να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κινητικότητα.
 • τις πρακτικές πτυχές της οργάνωσης διεθνών κινητικοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.
 • πώς να παρέχετε βοήθεια σε νέους μΟΑΣΑ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια δραστηριότητα για τη νεολαία.

1. Ανάγκες και ανησυχίες: ο ρόλος των οικογενειών

Το παράδειγμα για την αναπηρία και την οικογένεια εξελίσσεται από ένα ψυχοθεραπευτικό μοντέλο (αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950), μέσω ενός μοντέλου γονικής εκπαίδευσης (1970), σε ένα μοντέλο ποιότητας ζωής και ενδυνάμωσης (ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1980). Αυτή η νέα περίοδος χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη σε μια βασική ιδέα: οι οικογένειες είναι σε θέση να χειριστούν την αναπηρία όταν τους παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη, δηλαδή να είναι ανθεκτικές οικογένειες (Benito Lara, E., Carpio de los Pinos, C., 2017, p. 420).

Μια θετική διασύνδεση μεταξύ γονέων και εργαζομένων με τη νεολαία / διοργανωτών κινητικότητας μπορεί να επηρεάσει τη στάση των συμμετεχόντων και την απόφασή τους να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών στο εξωτερικό: πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η διασύνδεση είναι αποτελεσματική; Είναι σημαντικό να συμμετάσχετε σε μια συνεργατική σχέση που να περιλαμβάνει τόσο επαγγελματίες, όσο και την οικογένεια και να επιτυγχάνετε μια «αλληλεπίδραση αμοιβαίας υποστήριξης, η οποία επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου με αναπηρία και της οικογένειάς του και χαρακτηρίζεται από αίσθηση ικανότητας, δέσμευση, ισότητα, επικοινωνία και εμπιστοσύνη “(Summers et al., 2005, σελ. 49).

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι, όταν εργάζεστε με νέους με αναπηρία, οι γονείς είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός σας και η κατάλληλη επικοινωνία και συνεργασία μαζί τους, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα μπορούσε να συμβάλει στο να γίνουν τα παιδιά τους ενεργοί συμμετέχοντες σε διάφορα προγράμματα νέων, και αυτό από μόνο του θα ωφελήσει τόσο τους νέους με αναπηρία όσο και τις οικογένειές τους.

Ωστόσο, είναι θεμελιώδες να θυμόμαστε ότι η ενεργός συμμετοχή του ατόμου μΟΑΣΑ είναι απαραίτητη από την πρώτη στιγμή, έτσι ώστε οι νέοι μΟΑΣΑ να νιώσουν την ευθύνη του έργου κινητικότητας. Ως εργαζόμενος με την νεολαία, πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τους νέους μΟΑΣΑ (σε περίπτωση που δεν τους έχετε γνωρίσει στο παρελθόν) και να τους κάνετε να νιώσουν ευπρόσδεκτοι. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο πρωταρχικός στόχος μας είναι ο νέος συμμετέχων, όχι η οικογένειά του: όλες οι ερωτήσεις που τους απευθύνονται πρέπει να υποβληθούν απευθείας σε αυτούς, όχι στις οικογένειες ή στους διαμεσολαβητές τους.

Όταν συναντάτε τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους, προσέξτε τα εξής:

1) Βρείτε πηγές για να δείξετε με σαφήνεια τι είναι ένα έργο κινητικότητας: οι πηγές θα πρέπει επίσης να δείχνουν σαφώς ότι οι νέοι μΟΑΣΑ μπορούν εύκολα να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας στο εξωτερικό και ότι οι ανάγκες τους θα εισακουστούν και θα ικανοποιηθούν. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκετε αξιόπιστο υλικό που είναι προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς και περιέχει πληροφορίες σχετικά με κάθε τύπο βοήθειας που μπορεί να χρειαστεί ο συμμετέχων (ταξιδιωτική βοήθεια, μεταφραστές και διερμηνείς, προσβάσιμοι χώροι κ.λπ.).

2) Υπογραμμίστε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής για τη συνολική επιτυχία της εμπειρίας κινητικότητας στο εξωτερικό: βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνουν ότι το έργο δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς αυτούς και πώς μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των προσωπικών και ακόμη και των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων (γλώσσα, επικοινωνία , ομαδική εργασία). Να είστε έτοιμοι να μοιραστείτε εμπειρίες άλλων νέων μΟΑΣΑ (που σας έχουν δώσει την άδεια να το κάνετε) που έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε κινητικότητα στο εξωτερικό, προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών που ενδέχεται να έχουν αντιμετωπίσει. Θα μπορούσε να είναι ένα ενθαρρυντικό κίνητρο για τους επίδοξους συμμετέχοντες. Και, προφανώς, ρωτήστε τους ποιες είναι οι ανάγκες τους και πώς μπορείτε να διευκολύνετε τη συμμετοχή τους κατά την ανταλλαγή νέων: ποτέ μην υποθέτετε ποιες είναι οι ανάγκες κάποιου. Να είστε προετοιμασμένοι καθώς αυτές οι ανάγκες μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που επικοινωνούν οι οικογένειές τους και προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα στο εξωτερικό.

3) Καταστήστε σαφές ότι η συμμετοχή τους δεν τελειώνει με την εμπειρία κινητικότητας: πρέπει να αναζητήσουν τρόπους για να είναι ενεργοί στην κοινότητά τους, για να εμπνεύσουν περισσότερους συνομηλίκους να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να προετοιμάσετε μια λίστα ευκαιριών εθελοντισμού στις πόλεις τους ανάλογα με τον κύριο τομέα ενδιαφέροντος τους – είτε πρόκειται για ένταξη, περιβαλλοντικό ακτιβισμό, ισότητα των φύλων κ.λπ.

Δεν υπάρχουν «συνταγές» που να λειτουργούν μαγικά σε κάθε περίσταση: ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σκέφτεστε δημιουργικά, να κατανοήσετε τις ανάγκες και τις ευκαιρίες κάθε συμμετέχοντα και επίσης να αξιολογήσετε τις λύσεις που βρέθηκαν σε παρόμοιες περιπτώσεις, να κατανοήσετε τι λειτουργεί και τι όχι. Ακολουθούν μερικές προτάσεις για το πώς να εμπλέξετε τις οικογένειες σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας κινητικότητας των νέων (10 Strategies for Schools to Improve Parent Engagement, 2019, Adapted):

 1. Εξατομίκευση: η πτυχή της εξατομίκευσης δεν πρέπει να αφορά μόνο τους συμμετέχοντες στην κινητικότητα, αλλά και τους γονείς τους. Προσπαθήστε να κατανοήσετε τα προτιμώμενα μέσα επικοινωνίας (προσωπική, τηλεφωνική επικοινωνία, επικοινωνία με βίντεο κλήση κλπ.), τον τόνο και τον τύπο πληροφοριών που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, εάν ένας γονέας δεν ανησυχεί για την ταξιδιωτική βοήθεια, επειδή ξέρει πώς λειτουργεί, αποφύγετε την υπερβολική κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αυτήν την πτυχή της ανταλλαγής.
 2. Ρυθμίστε τον τόνο: μοιραστείτε μερικές πληροφορίες για τον εαυτό σας με τις οικογένειες, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν τι να περιμένουν από εσάς και να ενθαρρύνονται να κάνουν το ίδιο: με αυτόν τον τρόπο, θα αρχίσετε να χτίζετε μια σχέση που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και θα μπορείτε να την καλλιεργείτε κατά την προετοιμασία, την υλοποίηση και το στάδιο μετά το πέρας της κινητικότητας.
 3. Μοιραστείτε την ανάληψη ευθυνών: καταστήστε σαφές ότι είστε 100% δεσμευμένοι να συμμετάσχετε στις προσπάθειες επικοινωνίας, αλλά επικοινωνήστε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι αμοιβαία.
 4. Προσκαλέστε τους γονείς να γίνουν συνεργάτες: θα πρέπει να προσκαλέσετε τους γονείς να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των παιδιών τους, τον τύπο των μέσων υποστήριξης που έχουν στο σπίτι τους, τον τύπο βοήθειας που χρειάζονται και σχετικά με το κατά πόσο αυτό που συμβαίνει στην προσωπική τους ζωή καταλήγει να επηρεάζει τη συμπεριφορά τους σε ένα πλαίσιο ομάδας. Πληροφορίες όπως αυτή μπορεί να είναι απαραίτητες για τον εξοπλισμό των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας σχετικά με την κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων.
 5. Μοιραστείτε τα θετικά: είναι σημαντικό να βρείτε ευκαιρίες για να επικοινωνήσετε καλά νέα. Προσπαθήστε να μην μοιράζεστε μόνο ενημερώσεις σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της κινητικότητας, αλλά και για επιτεύγματα που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη στις προγραμματισμένες δραστηριότητες, το υλικό που παρέχεται και τις βελτιώσεις και τους προσωπικούς στόχους που έχουν επιτύχει οι συμμετέχοντες σε κάθε φάση της κινητικότητας.

Πηγή Εικόνας

2. Κινητικότητες χωρίς αποκλεισμούς: τα πρέπει και τα μη

Όπως εξηγείται στο πρώτο κεφάλαιο, πριν σκεφτούμε το φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον όπου θα πραγματοποιηθεί η κινητικότητα, οι εργαζόμενοι του τομέα της νεολαίας πρέπει να συνδεθούν με πιθανούς συμμετέχοντες για να αξιολογήσουν και να αποσαφηνίσουν τις ατομικές τους ανάγκες. Αφού συλλέξετε τις πληροφορίες, μπορείτε να αρχίσετε να σκέφτεστε να προσαρμόσετε ό,τι έχετε μάθει κατά τη φάση προετοιμασίας και τον τρόπο που θα το εφαρμόσετε, προκειμένου να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων μΟΑΣΑ. Αλλά πώς μπορείτε να βελτιώσετε την προσβασιμότητα της μαθησιακής σας εμπειρίας; Υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσης της προσβασιμότητας. Ορισμένοι, όπως η βελτίωση της φυσικής πρόσβασης σε κτίρια ή η παραγωγή εγγράφων Braille, είναι πιο προφανείς, ενώ άλλοι – όπως η δημιουργία της σωστής ατμόσφαιρας και η μάθηση ή η εργασιακή κουλτούρα – είναι λιγότερο προφανείς (Access for all, 2000).

Είναι απαραίτητο, ως εργαζόμενος στον τομέα της νεολαίας, να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να διασφαλίσετε τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες οποιασδήποτε ανταλλαγής / κινητικότητας νέων:

 • Κάντε την έρευνά σας: φροντίστε να κάνετε ό, τι καλύτερο μπορείτε από την άποψη της αξιοπιστίας. Ο σχεδιασμός κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς μπορεί να φαίνεται δύσκολος, αλλά μόλις αρχίσετε να τη σχεδιάζετε, θα είναι ευκολότερο να εντοπίσετε εμπόδια συμμετοχής και να τα εξαλείψετε από μελλοντικές κινητικότητες. Για να ξεκινήσετε, χρησιμοποιήστε μια φόρμα εγγραφής συμμετεχόντων που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο βοήθειας, τις διατροφικές προτιμήσεις και τους διατροφικούς περιορισμούς.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσβάσιμο υλικό και δραστηριότητες που μπορούν να περιλαμβάνουν κάθε συμμετέχοντα: είναι σημαντικό να προσπαθήσετε να είστε όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικοί όταν πρόκειται για υλικά ή δραστηριότητες. Με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη φάση προετοιμασίας, μπορείτε να αλλάξετε και να προσαρμόσετε κανόνες, οδηγίες, μεθόδους επικοινωνίας, ώστε όλοι να αισθάνονται άνετα στο μαθησιακό περιβάλλον που έχετε δημιουργήσει. Να θυμάστε ότι το Erasmus + καλύπτει το 100% τυχόν πρόσθετης χρηματοδότησης για άτομα με αναπηρία (μεταφραστές, συνοδοί, εκτυπωτές Braille κ.λπ.).
 • Παραμείνετε ανοιχτόμυαλοι: ακόμα κι αν έχετε προγραμματίσει τα πάντα εκ των προτέρων και νομίζετε ότι έχετε καλύψει όλες τις ανάγκες των συμμετεχόντων σας, να παραμείνετε ανοιχτοί και να είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε τα σχέδια και τις δραστηριότητές σας σε απρόσμενες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας.

Και θυμηθείτε: μην επικρίνετε τον εαυτό σας πάρα πολύ! Δεν υπάρχουν 100% προσβάσιμοι χώροι και δραστηριότητες! Προσκαλέστε κι άλλους ώστε να βρείτε δημιουργικές λύσεις για μια επιτυχημένη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα.

Πηγή Εικόνας

3. Υποστήριξη

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η αναπηρία οριζόταν από το λεγόμενο ιατρικό μοντέλο αναπηρίας (The social and medical model of disability, 2020), το οποίο αντιπροσώπευε την αναπηρία ως «πρόβλημα» που ανήκει στο άτομο που την φέρει και που δεν αφορά οποιονδήποτε άλλο εκτός από το ίδιο το άτομο. Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα κτίριο λόγω σκαλιών, το ιατρικό μοντέλο θα πρότεινε ότι αυτό οφείλεται στην αναπηρικό αμαξίδιο και όχι στα σκαλιά.

Τα τελευταία χρόνια η πολιτική έχει απομακρυνθεί από το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας με κατεύθυνση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας προτείνει ότι αυτό που καθιστά κάποιον ανάπηρο δεν είναι η ιατρική του κατάσταση, αλλά οι στάσεις και οι δομές της κοινωνίας. Θεωρείται η «προσέγγιση των πολιτικών δικαιωμάτων» στην αναπηρία, καθώς αναγνωρίζει ότι η αναπηρία είναι ένα φυσικό μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας που πρέπει να γίνεται σεβαστό και να υποστηρίζεται, ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους άλλους στην κοινωνία και ότι οι αναπηρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία για άρνηση ή περιορισμό των δικαιωμάτων κανενός. Έτσι, εάν ένας μαθητής που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα κτίριο λόγω ορισμένων σκαλιών, το πρόβλημα προέρχεται από τα σκαλιά και όχι από το αναπηρικό αμαξίδιο.

Με βάση τα προλεχθέντα, δεν πρέπει ποτέ να υποθέτετε τον τύπο υποστήριξης ή βοήθειας που μπορεί να χρειαστεί ένα άτομο με αναπηρία. Πρέπει πάντα να τους ρωτάτε πώς θα μπορούσατε να τους βοηθήσετε. Να θυμάστε ότι όλοι είναι διαφορετικοί και τα άτομα με τον ίδιο τύπο αναπηρίας μπορεί να χρειάζονται διαφορετικούς τύπους βοήθειας – οπότε, μην μαντέψετε. Ρωτήστε!

Η ανεξαρτησία είναι μια κρίσιμη ικανότητα για τα άτομα με αναπηρίες, οπότε όταν επιμένουν ότι δεν χρειάζονται βοήθεια, το εννοούν πραγματικά.

Πηγή Εικόνας

Δραστηριότητα 1.1.

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες
Τίτλος Δραστηριότητας Κάνοντας το υλικό πληροφοριών σας προσβάσιμο
Κωδικός Δραστηριότητας A1.1
Διάρκεια της Δραστηριότητας (σε ώρες) 3 με 5 ώρες (ανάλογα με την ποσότητα του υλικού που θέλετε να προσαρμόσετε)
Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Καθιστώντας το υλικό πληροφοριών του οργανισμού σας προσβάσιμο, μπορείτε να βελτιώσετε την προβολή του οργανισμού σας και να προσελκύσετε νέα μέλη. Θα υποστηρίξετε τη συμπερίληψη των νέων μΟΑΣΑ καθιστώντας τις πληροφορίες πιο προσιτές για αυτούς.
Υλικά που απαιτούνται για τη Δραστηριότητα Laptop, εκτυπωτής
Αναλυτικές οδηγίες

Μπορείτε να προσαρμόσετε περιεχόμενο από προηγούμενες παρουσιάσεις / φυλλάδια που μπορεί να έχετε δημιουργήσει σχετικά με τις ανταλλαγές νέων και / ή το Erasmus +, καθιστώντας το προσβάσιμο σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας για άτομα με μειωμένη όραση και δυσλεξία. Παρόμοιες τροποποιήσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν στον ιστότοπο του οργανισμού σας.

Η ακόλουθη ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών θα μπορούσε να σας βοηθήσει στη διαδικασία:

Βήμα 1: Αποφασίστε για το υλικό που θεωρείτε απαραίτητο για προσαρμογή.

Βήμα 2: Κάνετε έρευνα σχετικά με τις κατάλληλες παρεμβάσεις για την προσαρμογή του υλικού σας.

Βήμα 3: Υλοποιείστε την προσαρμογή και καταστήστε το υλικό σας προσβάσιμο για τις ομάδες στόχους που θέλετε να απευθυνθείτε.

Βήμα 4: Εάν υπάρχει η δυνατότητα – είναι καλό να δοκιμάσετε την προσβασιμότητα υλικών με τις ομάδες-στόχους σας.

Βήμα 5: Δημοσιεύστε ή εκτυπώστε την προσαρμοσμένη έκδοση της παρουσίασης, των φυλλαδίων ή των προγραμμάτων σας.

Παραδείγματα οδηγιών προσβασιμότητας μπορείτε να βρείτε στο DARE Πρακτικός οδηγός DARE για την ένταξη (Κεφάλαιο 5).

Δραστηριότητα 1.2.

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες
Τίτλος Δραστηριότητας Λίστα ελέγχου προσβασιμότητας
Κωδικός Δραστηριότητας A1.2
Διάρκεια της Δραστηριότητας (σε ώρες) 2 ώρες
Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Να επαληθεύσει ότι ο χώρος που επιλέξατε για την ανταλλαγή νέων ή τη δραστηριότητα νέων είναι προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρία.
Υλικά που απαιτούνται για τη Δραστηριότητα Laptop, εκτυπωτής
Αναλυτικές οδηγίες

Βήμα 1: Διερευνήστε τις ανάγκες των νεαρών συμμετεχόντων, μιλώντας μαζί τους ή διανέμοντας το ερωτηματολόγιο για να ρωτήσετε σχετικά με οποιαδήποτε ανάγκη που θα χρειαζόταν να καλύψετε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων ή μιας παρόμοιας δραστηριότητας για τη νεολαία.

Βήμα 2: Χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, ένα έγγραφο φύλλου Excel, μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε να αναπτύσσετε τη λίστα ελέγχου προσβασιμότητας του χώρου σας. Ένα παράδειγμα κοινών απαιτήσεων προσβασιμότητας μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο.

Βήμα 3: Αναφέρετε τις απαιτήσεις στην πρώτη στήλη του φύλλου Excel και θυμηθείτε να αφήσετε χώρο για σημειώσεις (για παράδειγμα, σε περίπτωση που πραγματοποιείται μια αλλαγή).

Βήμα 4: Παρακολουθήστε τις εξελίξεις (π.χ. λύσεις που έχουν βρεθεί, ανάγκες που πρέπει ακόμα να ικανοποιηθούν, εναλλακτικές λύσεις κ.λπ.).

Πηγή 1.1

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες
Τίτλος Πηγής: Επικοινωνία με τυφλούς και κωφούς ανθρώπους
Κωδικός Πηγής: R 1.1
Εισαγωγή στην Πηγή: Ένα συναρπαστικό βίντεο, το οποίο διερευνά μεθόδους επικοινωνίας με ανθρώπους που είναι κωφοί και τυφλοί.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Ακόμη και αν η πηγή έχει ημερομηνία, δείχνει πώς η καινοτομία διαδραματίζει θετικό ρόλο στην ανάπτυξη μεθόδων επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Ελπίζουμε ότι αυτό το βίντεο μπορεί να σας εμπνεύσει να μην φοβάστε να εξετάσετε νέους, προσιτούς τρόπους επικοινωνίας με νέους με αναπηρία.
Σύνδεσμος: Επικοινωνία με τυφλούς και κωφάλαλους ανθρώπους

Πηγή 1.2

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες
Τίτλος Πηγής: Πώς να επικοινωνήσετε με ένα κωφό άτομο; – 14 απλές & εύχρηστες συμβουλές για την υπέρβαση των εμποδίων επικοινωνίας
Κωδικός Πηγής: R 1.2
Εισαγωγή στην Πηγή: Μια συλλογή βασικών και ευκολόχρηστων συμβουλών για το πώς να αλληλεπιδράσετε με ένα κωφό άτομο. Η πηγή περιλαμβάνει βίντεο (συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο για την ανάγνωση των χειλιών) και ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με το θέμα.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Θα μάθετε πώς να επικοινωνείτε με κωφούς ανθρώπους χωρίς να αποκλείεται κανείς
Σύνδεσμος: Πώς να επικοινωνήσετε με ένα κωφό άτομο;

Πηγή 1.3

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες
Τίτλος Πηγής: EBU Σαφείς Κατευθυντήριες Γραμμές
Κωδικός Πηγής: R 1.3
Εισαγωγή στην Πηγή: Αυτό το έγγραφο προσφέρει βασικές αρχές με παραδείγματα ορθών πρακτικών που μπορείτε εύκολα να εφαρμόσετε σε όλες τις δραστηριότητες έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας για να τις κάνετε προσβάσιμες για άτομα με μειωμένη όραση.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Με την εφαρμογή των αρχών του Ενταξιακού Σχεδιασμού (που ονομάζεται επίσης Παγκόσμιος Σχεδιασμός) μπορείτε επίσης να συμβάλλετε σημαντικά σε μια πιο προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.
Σύνδεσμος: EBU ΣΑΦΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Πηγή 1.4

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες
Τίτλος Πηγής: Κέντρο επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς της Σκωτίας
Κωδικός Πηγής: R 1.4
Εισαγωγή στην Πηγή: Αυτό το κέντρο είναι γεμάτο χρήσιμες πηγές που έχουν γραφτεί από άτομα, οργανισμούς και ομάδες σε όλη τη Σκωτία σχετικά με την προσβασιμότητα και την επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Θα μπορείτε να βρείτε πηγές για πολλά θέματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη (συμπεριλαμβανομένης μιας ολόκληρης ενότητας σχετικά με την προσβασιμότητα στο περιβάλλον των κτιρίων) για να τα εφαρμόσετε στην πραγματική ζωή.
Σύνδεσμος: Κέντρο επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς της Σκωτίας

Πηγή 1.5

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 1: Κατανοώντας τις ανάγκες
Τίτλος Πηγής: Εθνικές προϋποθέσεις προσβασιμότητας και πρότυπα για προϊόντα και υπηρεσίες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά: επισκόπηση και παραδείγματα
Κωδικός Πηγής: R 1.5
Εισαγωγή στην Πηγή: Η έκθεση επισημαίνει τις διαφορές στις απαιτήσεις προσβασιμότητας στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Είναι χρήσιμο να μάθετε για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας άλλων χωρών για να προετοιμάσετε σωστά ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων και να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των νέων μΟΑΣΑ και των οικογενειών τους.
Σύνδεσμος: Εθνικές προϋποθέσεις προσβασιμότητας και πρότυπα για προϊόντα και υπηρεσίες στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά: επισκόπηση και παραδείγματα
Link to resource: National accessibility requirements and standards for products and services in the European single market

Αναφορές

Για να μάθετε τον ορισμό ορισμένων όρων με τους οποίους ενδέχεται να μην είστε εξοικειωμένοι, διαβάστε τον DARE Πρακτικός Οδηγός για Ένταξη, το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα που αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου DARE.

Βιβλιογραφία

Benito Lara,. E., Carpio de los Pinos, C. (2017). Families with a disabled member: impact and family education 2017 [Online] Ανακτήθηκε 17th Δεκεμβρίου 2020

Summers, J.A., Hoffman, L., Marquis, J., Turnbull, A., Poston, D., & Nelson, L.L. (2005). Measuring the quality of family-partnerships in special education services. Exceptional Children.

Wolley, R. ed. (2018). Understanding Inclusion. Core Concepts, Policy and Practice. Routledge, London.

MappED! (2018). Inclusive Mobility Alliance. Recommendations on making the Erasmus Programme 2021-2027 more inclusive [Online] Ανακτήθηκε 26th Ιουνίου 2020.

Save the Children (2000). Access for all. Helping to Make Participatory Process Accessible for Everyone. [Online] Ανακτήθηκε 12th Ιουλίου 2020.

Ιστογραφία

Gettingsmart.com (2019), 10 Strategies for Schools to Improve Parent Engagement [Online] Ανακτήθηκε 17th Δεκεμβρίου 2020

VirtualLab School (2017), Promoting Family Engagement: Communicating With Families [Online] Ανακτήθηκε 16th Ιουνίου 2020.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2020), [Online] Ανακτήθηκε 2nd Μαρτίου 2020.

University of Leicester – le.ac.uk (2020).The social and medical model of disability [Online] Ανακτήθηκε 17th Δεκεμβρίου 2020.

Κύλιση προς τα επάνω